My Reward Benchmark by Berenschot

Het instrument bij uitstek om de salarispolitiek van uw bedrijf te evalueren en bij te sturen.

De My Reward Benchmark by Berenschot (MRB-Berenschot) is een salarisenquête die jaarlijks uitgevoerd wordt door Berenschot op de de Belgische arbeidsmarkt in samenwerking met Group S en Securex. De enquête bestaat uit meer dan 170 functies, gegroepeerd in 12 functiefamilies en in 9 niveaus, die aanwezig zijn in het merendeel van de ondernemingen en professionele organisaties (Algemene Directie, Productie, Techniek, Onderzoek en Ontwikkeling, Logistiek & Aankoop, Marketing, Verkoop, Customer Service, Financiën, Personeel, Informatica en Algemene Diensten).

De rapporten zijn online toegankelijk en kunnen gedownload worden naar de meest gangbare rekenbladprogramma's.

Door het unieke functieclassificatiesysteem (volgens de U.S.B. methode) van Berenschot garanderen wij u een objectieve en betrouwbare weergave van de markt.

Volgende rapporteringen zijn opgenomen in de online tool:

 • Analyse per functieniveau, functiefamilie en individuele functie
 • Salarisinformatie:
  – Vast bruto jaarloon
  – Variabel jaarloon
  – Totaal  jaarloon
  – Forfaitaire kosten op jaarbasis
  – Firmawagens
 • Onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden
 • Positionering van uw medewerkers in de markt
 • Analyse van de salarissen volgens: sector, omzet, personeelsomvang, leeftijd en geografische regio
 • Grafische weergave van de salarisevolutie naargelang de leeftijd en marktpositionering aan de hand van percentielen

Klik hier indien u de MRB-Berenschot 2018 wenst aan te kopen.

Indien u graag meer informatie wil, aarzel niet om met ons contact op te nemen via MyRewardBenchmark@Berenschot.be of telefonisch op +32 2 777 06 45.

Wilt u graag al eens ontdekken hoe onze salarisenquête er uitziet? Bekijk online een demo van onze salarisenquête.

Berenschot garandeert een vertrouwelijke en beveiligde behandeling van uw gegevens en dit conform de GDPR regeling.

Probeer nu zelf!

Meer informatie