Field Benchmark

De Field Benchmark behelst het actief ondervragen van een door de “opdrachtgever” bepaald panel van ondernemingen of organisaties over de door de opdrachtgever bepaalde Comp&Ben elementen al dan niet voor specifieke functies.

Gezien de kwaliteit van het resultaat in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de input, wordt er door Berenschot aan 2 dingen veel aandacht besteed nl.

  • De functie. Deze wordt gewogen via het USB-systeem om een vergelijkbaar gewicht te kennen.
  • De controle van de door de deelnemers aangeleverde gegevens. Deze is niet altijd van de noodzakelijke excellente kwaliteit; daartoe ondersteunen we de deelnemers hierin.

Dit is een zeer geïndividualiseerde vorm van benchmarking, op maat van de opdrachtgever die de door hem/haar bepaalde Comp&Ben elementen voor de door hem/haar bepaalde functies ondervraagd krijgt bij de organisaties die voor hem/daar relevant zijn.

De resultaten worden uitgebreid aan de opdrachtgever gerapporteerd, evenwel zonder onze confidentialiteitsgarantie te hypothekeren, dwz. we zullen nooit info over individuele bedrijven met naam en toenaam rapporteren, tenzij ze er uiteraard geen bezwaar tegen hebben.

Ook de deelnemers krijgen in ruil voor hun deelname een syntheserapport.

In de meeste gevallen draagt de opdrachtgever alle kosten; evenwel kunnen andere samenwerkingsverbanden bekeken worden doch meerdere eigenaars betekent meteen een moeilijker beslissingsproces aangezien er dan ook meer zeggingsschap is.

Is dit duur? Niet noodzakelijk, alles is afhankelijk van de wensen en de intrinsieke waarde voor u als klant.

Meer weten over pricing, mogelijkheden en uitgebreide referenties?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met ons of bel naar op +32 (0) 2 777 06 45.

Meer informatie