Desk Benchmark

Bij een Desk Benchmark gaan we in onze uitgebreide salarisdatabases zoeken naar de gevraagde informatie zonder bedrijven hiervoor te contacteren.

De opdrachtgever kan een lijst van bedrijven opgeven waarmee moet vergeleken worden. Wij kijken dan of deze of gelijkaardige bedrijven (gelijkaardig naar grootte en/of sector en/of geografisch gebied en/of ... ) statistisch relevant aanwezig zijn in onze databases. Zo ja, dan kunnen we de opdracht aannemen.

Uiteraard kan de opdrachtgever ook gewoon een sector meedelen, dat is wat meestal gebeurt.

Hetzelfde geldt voor de Comp&Ben elementen; we zien ook hier dat meestal de "standaard" elementen (vast loon, variabel loon, forfaitaire kosten, firmawagens) vergeleken willen worden.

Meer weten over pricing, mogelijkheden en uitgebreide referenties?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met ons of bel naar op +32 (0) 2 777 06 45.

Meer informatie