Salaris-Benchmarks

Mijn medewerkers vertellen me dat ze te weinig betaald worden? Wat moet ik bieden aan een kandidaat voor een openstaande functie ? Wat betalen de collega-bedrijven in mijn sector? Nu arbeiders en bedienden dichter bij elkaar komen, wat moet ik aan de ex-arbeiders betalen? De jaarlijkse opslagronde komt er weer aan, hoe zijn de lonen de laatste jaren geëvolueerd? Ik zit in de voedingssector, waarmee moet ik mij vergelijken?

Op deze vragen en problematieken kunnen wij met onze verschillende salaris-benchmark-producten een passende ondersteuning bieden,

Dit niet enkel voor België, maar sinds begin 2015 ook voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en verschillende Oost-Europese landen.

Jaarlijks voeren we een standaard Salarisenquête uit (De My Reward Benchmark of kortweg MRB-Berenschot). Dit is een prima oplossing voor deze bedrijven die een jaar lang, aan een aanvaardbare prijs, salarisgegevens willen raadplegen van een 170-tal gestandaardiseerde functies in een aantal grote sectoren (Industrie, Diensten, Handel en Distributie, Transport, Overheid en Overige of allemaal samen = “de algemene markt”). Voor bv. ondernemingen die rekruteren op de algemene markt (en/of hun medewerkers verliezen aan bedrijven buiten hun sector) kan dit de juiste keuze zijn.

Voor diegenen die slechts benchmark-info nodig hebben voor een beperkt aantal functies en/of medewerkers, kunnen we de Individuele Benchmark voorstellen.

Zeer regelmatig krijgen we de vraag voor Field Benchmarks. Bij een Field Benchmark gaan we Comp&Ben elementen (bvb. vast loon, variabel loon, kost en dekking van de pensioenverzekering of welke vraag dan ook) actief ondervragen bij een door de “opdrachtgever” bepaalde gesloten groep van deelnemers (waarbij de opdrachtgever en de deelnemers van elkaar weten dat ze deelnemen aan de enquête). De vragen en de rapportering worden op maat van de opdrachtgever gemaakt. De deelnemers krijgen een uittreksel hiervan. Immers, in ruil voor hun deelname, krijgen ze ook de marktgegevens van deze gesloten groep.

Daarnaast kan u bij ons terecht voor Desk Benchmarks. Evenals de Field Benchmark is de Desk Benchmark maatwerk. Het grote onderscheid is de origine van de steekproef. Bij de Field Benchmark gaan we de bedrijven uit de steekproef actief ondervragen; bij Desk Benchmarking gaan we in onze uitgebreide databases, die informatie bevat over vele bedrijven in vele sectoren, zoeken naar de informatie die u nodig heeft.

Tot slot kan u, wanneer u het USB-functieclassificatiesysteem gebruikt, salarisbenchmarkinformatie krijgen volgens de bij u gedefinieerde klassegrenzen. Hiermee kan u uw bestaande salarispolitiek nagenoeg perfect (volgens exacte functiezwaarte) vergelijken met deze op de markt. Dit type benchmark kan uitgevoerd worden zowel in Field als Desk mode.

In al deze benchmarks staat 1 principe als een paal boven water: de confidentialiteit. We rapporteren steeds de gegevens dusdanig dat individuele bedrijven niet herkenbaar zijn.

Daarnaast houden we in onze rapportering ook rekening met de statistische relevantie.

Downloads

LinkedIn

Meer informatie