Het rekruterings- en selectieproces

R

Stap 1: Analyse & intake

 • Onderzoeken van de vraagstelling
 • In kaart brengen van de functie en organisatie (cultuur)
 • Opstellen van een competentieprofiel
 • Planning en praktische afspraken (budget, procesverloop, ...)
 • Bepalen van de rol en de tussenkomst van Berenschot doorheen het R&S-proces

Stap 2: Aantrekken van de juiste kandidaat

 • Selectie van de juiste mediamix: online/offline/social media/ …
 • Opmaak van de advertentie conform uw huisstijl
 • Bekendmaking van de vacature
 • Registreren en bevestigen van de kandidaturen

Stap 3: Preselectie

 • Selectie op basis van de Curricula Vitae
 • Telefonische contacten voor extra informatie of eerste screening
 • Voorstelling van de longlist aan de opdrachtgever; selectie van de kandidaten voor de short list

Stap 4: Selectie

 • Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever en het gezocht profiel, integreren wij onderstaande selectietools in het proces
 • Competentiegerichte interviews
 • Assessment Center
 • Psychotechnische proeven
 • Eventueel navragen van referenties

Stap 5: Ranking en advisering

 • Toelichting van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever aan de hand van een duidelijk overzicht
 • Bespreking over de rangorde van de kandidaten en welke kandidaten voor een contractvoorstel in aanmerking komen
 • Eventueel besluiten een nieuwe wervingsronde aan te vangen

Stap 6: Nazorg

 • Begeleiding op afstand van de opdrachtgever bij contractbespreking.
 • Begeleiding van de klant en de medewerker, gedurende de eerste zes maanden
 • Afhandelen van niet weerhouden kandidaten, eventueel feedback gesprekken met kandidaten na assessment

Projectduur:

Afhankelijk van het niveau en profiel neemt een dergelijk proces 8 à 12 weken in beslag.

Na intakegesprek maken wij een projectplanning op waarin u de diverse stappen op weekbasis kan volgen. Deze projectplanning biedt bovendien houvast om de voortgang regelmatig af te stemmen.

Projectbeheer:

Binnen Berenschot krijgt u een contactpersoon toegewezen doorheen het volledige proces. Deze contactpersoon is een ervaren consultant in het domein van rekrutering & selectie en zal zowel de communicatie naar u als opdrachtgever behartigen als de uitvoering van de opdracht ter harte nemen.

Berenschot is certified member of Federgon RSS

Berenschot Belgium is erkend als Certified Member bij Federgon en heeft het kwaliteitslabel verkregen van LRQA Lloyd. Meer informatie over dit kwaliteitslabel en de deontologische code is te vinden op de website van Federgon.

Meer informatie