Overhead benchmark

Hoe bepaalt u wat een redelijke balans is tussen de omvang en kosten voor de primaire organisatie-activiteiten en die van de ondersteunende diensten (overhead)? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of juist moet investeren?

De Benchmark Overhead helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Berenschot vergelijkt op bedrijven onderling op de omvang van de overhead. Soortgelijke onderzoeken hebben wij sinds 2001 uitgevoerd voor inmiddels meer dan 2000 organisaties in 26 sectoren. Naast een vergelijking tussen bedrijven op sectorniveau kunnen wij hierdoor ook een betrouwbare vergelijking met andere sectoren maken.

Wat levert het onderzoek u op?

De Benchmark Overhead levert u informatie op over de omvang, kosten en mate van centralisatie van uw overhead in vergelijking met andere bedrijven. Daarnaast genereren wij enkele productiviteitskengetallen (output per fte) en het aantal leveranciers. In deze benchmark vergelijken wij bovendien uw managementstructuur met die van andere bedrijven. Daar bovenop zijn in het rapport enkele ‘best practices' uit uw sector op een rij gezet.

De ervaring leert dat benchmarkresultaten gebruikt worden bij kostenreducties, outsourcingbeslissingen, het maken van budgetplannen en het inrichten van shared service centra.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning, … contact op met ons.

Meer informatie