Benchmark functies

Om de omvang van de overhead te meten, brengen wij voor ieder van de onderstaande functies het volgende in beeld: het totaal aantal fte’s, de salariskosten en de kosten van inhuur en uitbesteding.

Bestuur, management en secretariaat

Marketing & Communicatie

Bestuur/directie

Management Marketing en Communicatie

Lijnmanagement

Medewerkers interne communicatie

Algemene beleidsmedewerkers (organisatiebeleid)

Medewerkers externe communicatie

Secretariaat bestuur/directie

Medewerkers internet/intranet (inhoud, niet-techniek)

Secretariaat lijnman./secr. OR/overige secretariaten

Secretariaat

Finance & Control

Facility

Management van de financiële functie

Management van facilitaire afdelingen

Crediteuren en kostendeclaraties

Schoonmaak

Salarisadministratie en urenregistratie

Catering, kantine

Facturering (verkoop)

Technische dienst, gebouwenbeheer

Debiteuren

Facilitaire inkoop

Grootboek

Postverzorging, copy & print (reproductie)

Control, rapportage & analyse, Interne controle, voor- en nacalculatie

Bibliotheek, archief, documentaire info.voorziening

Financiering, verzekeringen en belastingen

Beveiliging, bewaking, receptie

Secretariaat

Secretariaat

HRM

Overige indirecte functies

Management HR-afdelingen

Kwaliteitsmedewerkers (QA & audit)

Beleidsmedewerkers

Productiebesturing, logistieke planning,

Personeelsconsulenten/HRM-adviseurs

productieplanning/werkvoorbereiding

Personeelsadministratie

Opslag, magazijn

Recruitment, werving & selectie

Verpakken & distribueren

Interne opleidingen

Technische dienst, Onderhoud machines

Secretariaat

Gereedschapsbeheer

ICT

Afvalverwerking, arbeidsomstandigheden & milieu

Management van de afdelingen ICT

Business development, innovatie, R&D

Systeem- en netwerkbeheer, helpdesk

Juridische zaken

Technisch applicatiebeheer

Ontwikkeling

Advies, informatieanalyse, projectmanagement

Secretariaat

Meer informatie