Overhead benchmark industrie

Magerzucht of overgewicht?

Dit najaar voeren wij een onderzoek naar de omvang van de overhead in volgende industriële sectoren: food, chemie- en procesindustrie, utility, metaal/elektro & high tech systems.

Behoort uw organisatie tot één van bovenstaande sectoren? Wilt u weten hoe de overhead van uw organisatie zich verhoudt tot die van andere organisaties in uw sector? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 30 november 2018.

Wat levert het onderzoek u op?

U ontvangt een specifiek rapport over de omvang van uw overhead, vergeleken met bedrijven van dezelfde omvang in uw sector. Het benchmarkrapport geeft weer bij welke functies uw overhead afwijkt en hoeveel. Bovendien komen wij het rapport persoonlijk aan u toelichten.

U krijgt inzage in onder andere:

  • De marktconformiteit van uw overhead. Ook krijgt u inzicht in de opbouw per overheadfunctie (klik hier voor een overzicht van de functies die wij benchmarken).
  • Kosten (en omvang) van de overhead. Waar kunt u nog besparen en wat zijn de ‘quick wins’?
  • ICT-kosten en facilitaire kosten per fte. Zijn uw automatiseringskosten marktconform of kunt u nog besparen op uw huisvesting of schoonmaakkosten?
  • Productiviteitskengetallen, zoals het aantal verwerkte facturen per fte en het aantal leveranciers. Hierdoor kunt u een goede afweging maken tussen zelf doen en het inkopen van functies.

Aanpak

Wij rekenen tot de overhead van een organisatie alle centrale en decentrale afdelingen die belast zijn met de volgende taken: management, bestuur en ondersteuning, HR, informatisering en automatisering, financiën en control, communicatie, juridische zaken, facilitaire dienst, secretariaten, indirecte functies in productie (o.a. werkvoorbereiding, kwaliteit, opslag, magazijn, technische dienst). Om de omvang van de overhead te meten, brengen wij voor elk van de hiervoor genoemde taken de volgende cijfers in beeld: het totaal aantal fte’s, de salariskosten, de kosten van inhuur en uitbesteding, de automatiseringskosten en de huisvestingskosten.

Activiteit

Tijdpad

U schrijft zich in en u ontvangt van ons de elektronische vragenlijst.

Week 43-46

De organisatie vult de vragenlijst in en stuurt deze terug.

Week 43-47

Berenschot verwerkt en analyseert de resultaten.

Week 48-49

Wij maken een afspraak en presenteren uw resultaten ten opzichte van de benchmark in een bedrijfsspecifieke rapportage.

Week 50-51

Interesse?

Indien u meer informatie wenst omtrent prijs, inschrijving, voorbeeldrapport, vragenlijst, …, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (+32)495/40.33.28 of pieter.strackx@berenschot.be).

Meer informatie