Traditionele visie op Performance Management

Wat is Performance Management

Performance management is het definiëren van, monitoren en sturen op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie.

Het is een combinatie van sturen op gedrag (competenties) en resultaten (KPI's) en een belangrijk middel om de organisatiestrategie te realiseren door organisatiedoelstellingen te vertalen tot het niveau van de individuele medewerker. Het laat tevens toe om gewenst gedrag, persoonlijke groei en ontwikkeling te kunnen stimuleren en realiseren.

Wat heb je nodig om Performance Management in te voeren?

Naast competentiemanagement, een set competenties op basis waarvan resultaat- en ontwikkelafspraken worden gemaakt zijn ook SMART resultaatafspraken op niveau van de medewerker nodig. Tevens is het wenselijk om een aantal tools ter beschikking te stellen van de leidinggevende, zoals een handleiding over de toepassing van het systeem, richtlijnen en formulieren die horen bij de gesprekscyclus, FAQ (Frequently Asked Questions) alsook het voorzien van een aantal trainingsmodules (gesprekstechnieken, POP en evaluatiegesprekken, ...).

Waaraan dient het systeem te voldoen?

Het Performance Management systeem dient aan te sluiten bij de strategie, de structuur en de gewenste cultuur van de organisatie. Een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) op basis waarvan management concrete resultaatafspraken kan maken met medewerkers is een must alsook dient het management te beschikken over de middelen, tools en competenties die het mogelijk maken om medewerkers aan te sturen op gedrag en resultaten en conform deze systematiek te beoordelen.

Doel van Performance Management

Het doel van Performance Management is het inzichtelijk maken en sturen op de bijdrage van de individuele medewerker aan de organisatiedoelstellingen, het optimaal inzetten van talent en de juiste medewerker op de juiste plek, het uniformeren en voor zover mogelijk objectiveren van beoordelingen en tot slot het motiveren en het leggen van de basis voor beloning en ontwikkeling.

Performance Management en Belonen

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina "Beloning"

Meer informatie