Loopbaanbegeleiding: Trajectstappen

Een traject loopbaancoaching kan bestaan uit de volgende stappen. Elk traject wordt individueel en op maat vorm gegeven op basis van welke stappen voor jouw specifieke vraag interessant zijn.

  • Kennismaking: in een eerste vrijblijvend gesprek gaan we na waar je mee worstelt en wat je graag uit de coaching zou halen. We leren elkaar kennen en wisselen informatie uit, zodat jij kan beslissen of je het traject samen wil ingaan.
  • Intake: tijdens de intakesessie diepen we je loopbaanvraag inhoudelijk uit. We bekijken waar je momenteel staat en waar je heen wil en stellen we samen een traject op maat van jouw vraag op.
  • Persoonsanalyse: door middel van oefeningen, psychotechnische testen en gesprekken, ondersteunen we je bij het vergroten van je zelfinzicht: Wie ben je? Wat kan en ken je? Wat wil je? Zo kom je tot een overzicht van je kwaliteiten, talenten, passies en werkverwachtingen.
  • Marktanalyse: op basis van je zelfzicht ondersteunen we je in het vinden van je ideale job. We gaan na hoe je ideaalbeeld overeenstemt met de arbeidsmarkt en hoe/waar je je droomjob kan vinden.
  • Vaardigheden versterken: Indien gewenst ondersteunen we je bij het versterken van je sollicitatievaardigheden (bv. CV schrijven, psychotechnische testen afleggen, …) of relevante competenties (bv. assertief communiceren, sollicitatiestress overwinnen, …)
  • Persoonlijk groeiplan: op het eind van de coaching maak je een persoonlijk ontwikkel- of actieplan op. Dit is een overzicht van je doel, reflecties, inzichten, talenten, passies werkverwachtingen, … en verder te ondernemen acties.
  • Opleidingen: Indien de nood aan bepaalde opleidingen gedefinieerd werd in je persoonlijk ontwikkelplan, kan je hier mogelijks via de VDAB opleidingscheques voor ontvangen. We ondersteunen je bij het onderzoeken van deze mogelijkheid en aanvragen van de cheques.
  • Nazorg: Na de loopbaanbegeleiding kan je tot een jaar later bij ons terecht voor ‘nazorg’ gerelateerd aan je persoonlijk groeiplan. Zo toetsen we je evolutie aan je groeiplan, geven tips- en tricks mee die op dat moment handig kunnen zijn, ...

Meer informatie