Loopbaanbegeleiding: kwaliteitsbewaking en klachtenprocedure

Berenschot is zich ervan bewust dat kwaliteit één van de belangrijkste pijlers van haar functioneren is. Onze kernprocessen zijn ISO-gecertificeerd en als Certified Member van Federgon RSS verbinden we ons ertoe het Federgon kwaliteitscharter altijd en onverkort toe te passen en een actief opleidings- en verbeteringsbeleid te voeren. Kwaliteit en professionaliteit vormen vaste waarden tijdens de beroepsuitoefening van Berenschot-medewerkers.

Onze coaches zetten zich dan ook steeds 100% in om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Ben je toch niet tevreden met onze dienstverlening? Neem dan in eerste instantie contact op met Wendy De Keyzer. Zij brengt je in contact met de meest geschikte klachtenbehandelaar voor jouw specifieke bezorgdheid. Klachten worden zeer betreurd en uiterst serieus genomen. De aangewezen klachtenbehandelaar zal de klacht met je bespreken, kijken hoe deze rechtgezet kan worden en zorgt er naderhand ook voor dat de klacht naar behoren wordt afgehandeld.

Kom je zo niet tot een geschikte oplossing?

Dan kan je je klacht steeds melden bij:

  • de VDAB, Dienst Klachtenmanagement via hun website of 0800/30700.
  • De Vlaamse Ombudsdienst via hun website of het gratis nummer 1700.

Zij nemen nader contact met je op en brengen je op de hoogte van de verdere procedure.

Meer informatie