Aanpak Functieclassificatie

Bij de invoering van een functieclassificatie spelen zowel de technische aspecten als de wijze waarop het project wordt geïntroduceerd een belangrijke rol.

De ervaring leert ons dat de gekozen aanpak het succes van de implementatie sterk kan beïnvloeden.

De procesmatige aanpak is een niet te onderschatten onderdeel van de invoering van een functieclassificatie binnen een organisatie.

Bij de opmaak van een functieclassificatie stelt Berenschot zich op als neutrale partner, procesbegeleider, projectleider, expert, adviseur en/of operationeel uitvoerder. Afhankelijk van de doelstelling, cultuur, behoeften, wensen en noden van de organisatie stelt Berenschot samen met de klant de meest geschikte aanpak voor.

Als basis voor zijn aanpak gebruikt Berenschot maximaal het Beginselprotocol functieclassificatie, ondertekend door de sociale partners.

In onze aanpak onderscheiden we ruwweg volgende stappen:

De invulling van de diverse stappen en rollen kunnen op maat van uw organisatie uitgewerkt worden.

Downloads

Meer informatie