Development Center - Personeelsontwikkeling

Ontwikkeling van individu, team en organisatie

Hogere productiviteit, doeltreffender werken, minder storingen in de communicatie, betere verstandhouding tussen mensen en afdelingen, effectiever management, ...

Het functioneren van uw medewerkers (kaderleden, leidinggevenden, projectleiders, directieleden) heeft volop uw aandacht. Zowel de individuele prestaties als de werking en resultaten van de teams moeten of
kunnen beter volgens u. Dat kan!

Berenschot biedt u verschillende formules: voor het individu, voor een team, voor de bredere organisatie.

Wij inventariseren het verbeterpotentieel en komen met remediërende oplossingen.

Enkele voorbeelden:

  • Individuele coaching, training voor het verbeteren en ontwikkelen van potentieel
  • Verbetering van het functioneren van uw team (verantwoordelijkheden, conflicthantering, communicatie, ...)
  • Organisatie en job design: optimaliseren van uw organisatiestructuur en de rolverdeling
  • Advies inzake interne mobiliteit, talentmanagement, competentie-management
  • Workshops om de samenwerking in het algemeen en in een team in het bijzonder te verbeteren
  • Management- en leiderschapsontwikkeling

Development Center

Net zoals bij een Assessment Center brengt een Development Center de sterktes en ontwikkelpunten van het individu in kaart. Hoewel de onderliggende methodologie dezelfde blijft, verandert het perspectief waarin het potentieel onderzoek plaatsvindt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor een goede uitvoering van de job of voor een volgende stap in de loopbaan. Zowel gedurende de dag van het Development Center als aan het eind van de dag bespreken we onze bevindingen in een persoonlijk nagesprek met het individu.

In overleg met u kan een vervolgtraject worden uitgetekend in een Persoonlijk Ontwikkelplan. De kandidaat kan intern verder gecoached en opgevolgd worden, eventueel ondersteund door een externe coach.

Hier meer info omtrent onze development center aanpak.

Neem contact op met

Uiteraard gaan wij graag persoonlijk na hoe wij u het best van dienst kunnen zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons of bel ons op +32 (0) 2 777 06 45.

Meer informatie

Berenschot is certified member of Federgon RSS