HR toepassingen

Als competentie- en talentmanagement goed wordt ingebed in de organisatie dan komt het in verschillende HR-instrumenten terug en draagt het bij aan de afstemming van de verschillende HR-instrumenten op elkaar.

Strategische personeelsplanning geeft inzicht in welke kennis en competenties, functies en formatie nodig zijn om de korte en lange termijn doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Het doel van strategische personeelsplanning is inzicht te verkrijgen in de vraag welk personeel de organisatie op korte en langere termijn nodig heeft, rekening houdend met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Competentiemanagement helpt daarbij inzichtelijk te maken welke kennis en vaardigheden nodig zijn in de organisatie en talentmanagement zorgt ervoor de aanwezige talenten in kaart te brengen. Op basis van de strategische personeelsplanning kan vervolgens het loopbaanbeleid worden ingericht.

Bij aanvang van iedere aanwervingsprocedure maken we op basis van de profiel- en contextanalyse een competentieprofiel op. Competenties zijn daarmee werkgerelateerd, in tegenstelling tot talenten die medewerkergerelateerd zijn. Deze set van competenties zijn de basis doorheen het aanwervingsproces waarop wij iedere kandidaat voor de beoogde functie zullen evalueren. De juiste man/vrouw op de juiste plaats met oog voor carrièremogelijkheden en ontplooiingskansen is een must voor uw organisatie. Assessmentcenters helpen u een juiste inschatting te maken van de slaagkansen van een nieuwe aanwerving.

Het evalueren van competenties kan gebeuren aan de hand van gedragsindicatoren. Er zijn verschillende praktijken en combinaties van evalueren mogelijk. De kunst bestaat erin om een systeem te ontwikkelen dat past binnen de gewenste cultuur/structuur van uw bedrijf. Het doel is dat de doelstellingen van uw bedrijf kunnen behaald worden. Wilt u enkel het functioneren van de medewerkers evalueren of ook hun prestaties?

Performance management is daar een mogelijk antwoord op. Wilt u een geïntegreerd systeem voor alle werknemers of wilt u het systeem afstemmen op verschillende doelgroepen? Wilt u evaluatie koppelen aan beloning? Dit zijn maar enkele vragen waarop we samen met de klant het antwoord bepalen en ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van het systeem en de implementatie ervan. Zo’n evaluatiesysteem omvat zowel het proces met de verschillende gesprekscycli en afspraken hierrond als het volledige set aan evaluatieformulieren. Tevens voorziet Berenschot ook in de benodigde opleidingsmodules (gesprekstechnieken, evaluatiegesprekken, slecht-nieuwsgesprekken, …).

Het op lange termijn blijvend kunnen inzetten van kennis en vaardigheden van medewerkers vraagt een investering in opleiding en ontwikkeling. Om richting te geven aan deze opleiding en ontwikkeling moet de organisatie eerst antwoord hebben op de vraag over welke kwaliteiten medewerkers in de nabije toekomst moeten beschikken en welke kwaliteiten ze nu bezitten. Dit wordt met het opstellen van competentieprofielen en het bespreken van het aanwezige competenties in de functionerings- en beoordelingsgesprekken helder. Vervolgens kan de organisatie op organisatie- en individueel niveau bepalen welke competenties in welke mate verder ontwikkeld moeten worden.

Ontwikkelen van medewerkers via talent development centers en ontwikkelgesprekken in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie creëren een omgeving waar medewerkers gemotiveerd en geëngageerd willen en kunnen samenwerken.

Onze aanpak is veelzijdig en we bieden zowel begeleiding bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen (POP’s) en het voeren van ontwikkelgesprekken met de werknemers, als bij het opzetten en begeleiden van management development programma’s, het geven van training en coaching.

Meer informatie