De Berenschot Competentiebank

Om organisaties bij het invoeren van competentiemanagement te ondersteunen heeft Berenschot de competentiebank ontwikkeld. Deze databank stroomlijnt en versnelt het proces van de invoering van competentiemanagement in bedrijven.

In de Berenschot competentiebank staan 50 competenties beschreven. Deze competenties zijn onder te verdelen in een 6 categorieën: Denkkracht, Interactie, Leiderschap, Omgevingsgericht, Persoon en Realisatiekracht. Met de indeling in deze categorieën beogen we aan te geven waar de kern van de competentie ligt. Het is tevens een hulpmiddel bij het opstellen van een evenwichtig competentieprofiel. Wanneer een profiel is samengesteld, kan aan de hand van deze tabel gecontroleerd worden of bepaalde categorieën competenties over- of ondervertegenwoordigd zijn in het profiel.

competentiebank

Meer informatie