Uitgangspunt Competentie- en Talentmanagement

Competentiemanagement is de laatste jaren terrein aan het winnen in de organisatiecontext. Het wordt beschouwd als een middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen.

De kracht van competentiemanagement is dat het organisatie in staat stelt om strategische bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar wat er van medewerkers verwacht wordt. De verticale integratie die hiermee tot stand komt, stelt de organisatie in staat om effectiever te sturen op resultaten en soepeler in te spelen op veranderingen in de interne en externe omgeving. Het kent vele toepassingsdomeinen en vormt ook de basis voor het voeren van een duurzaam personeelsbeleid.

Daarnaast biedt competentiemanagement de mogelijkheid om efficiënter de competenties van medewerkers te herkennen, te benutten en te ontwikkelen. Door deze horizontale integratie worden verschillende HR-processen zoals rekrutering en selectie, beoordeling, ontwikkeling en beloning beter op elkaar afgestemd.

Het managen van talenten, laat toe om het beste uit uw medewerkers te halen! Door talentmanagement te combineren met competentiemanagement biedt het de mogelijkheid om medewerkers met passie in te zetten binnen de organisatie en de doelstellingen van de organisatie mede waar te maken.

Deze combinatie schept een meerwaarde om in de huidige economische realiteit de aanwezige medewerkers te laten groeien en hun talenten te ontwikkelen rekening houdend met hun drijfveren, sterke punten, waarden, motivatie en dit in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie. Het laat tevens toe om medewerkers een boeiende uitdagende loopbaan te bieden en ook op die manier in te spelen op de behoeften van de medewerker alsook deze te binden aan de organisatie. Een WIN-WIN voor zowel medewerker als werkgever.

Meer informatie