Competentiemanagement

Hoe vertaalt u de missie en visie van uw organisatie naar gewenst gedrag?

  • Welke kennis en vaardigheden hebben uw medewerkers daarvoor nodig?
  • Hoe stemt u uw HR-processen beter op elkaar af en stimuleert u een cultuur waarin medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt?
  • Hoe verzekert u een duurzaam personeelsbeleid?
  • Hoe gaat u om met de toekomstige uitstroom binnen uw organisatie?
  • In welke mate hebt u reeds het aanwezige talent in uw organisatie in kaart gebracht en gekoppeld aan de toekomstige noden van uw organisatie?

Op bovenstaande vragen bieden competentie- en talentmanagement een antwoord.

Meer informatie

Personeelsontwikkeling