Aanpak Change Management

Projectmatige begeleiding: alle activiteiten die verband houden met het succesvol realiseren van de verandering op technisch-inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld: huisvesting van de activiteiten, installaties, (gekwalificeerd) personeel vormen, processen en procedures beschrijven, IT configuratie meebepalen, prestatienormen opstellen en prestatiemetingen verrichten, ...

Procesmatige begeleiding: alle activiteiten die verband houden met het verwezenlijken van het project op het vlak van omgevingsfactoren, overwegend op het intermenselijk vlak, maar eveneens op het vlak van stakeholders management.

Een transparant en pragmatisch stappenplan: diagnose, ontwerp, voorbereiding van de invoering, invoering en borging; de invulling van dit stappenplan hangt van uw situatie af en bepalen we samen met u.

De variabelen die de invulling van de stappen beïnvloeden zijn:

  • De complexiteit van de vraag
  • De beschikbare tijd en benodigde snelheid van optreden
  • De beschikbaarheid van medewerkers en projectmedewerkers van uw eigen organisatie
  • De hoeveelheid en frequentie van noodzakelijke en wenselijke communicatie
  • De rollen die uw management kan opnemen
  • De wenselijkheid en mogelijkheid van participatie: stuur- en projectgroepen; besluitvorming

Meer informatie