Change Management

Blijvende verandering met meerwaarde.

Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of stakeholders. Maar ook gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel van de verandertrajecten levert echter niet het gewenste resultaat op. Fusies en overnames, nieuwe strategieën, reorganisaties of een herziening van processen; het bedenken ervan is één ding, de sterke doorvertaling ervan naar alle medewerkers voor een blijvende verandering wordt vaak onderschat.

Uit studies blijkt dat niet goed doordachte en niet goed gedragen veranderingen tot weerstanden leiden (zichtbare én onzichtbare) en uiteindelijk hun doel grotendeels missen. Anderzijds blijkt dat de vrees voor weerstanden aanleiding kan geven tot het niet en/of te laat ingrijpen in de organisatie.


Berenschot biedt een totaal aanpak: uw leidinggevenden voeren met onze stem de regie over de verandering en worden daarnaast voorbereid op hun rol in de nieuwe organisatie; wij begeleiden met adviezen en concrete praktische steun de veranderingen die nodig zijn om uw organisatie in optimale vorm te houden.

Voorbeelden van begeleiding

  • Beleidsaanpassingen: herformuleren van beleid en strategie, aanpassen van processen en structuur, communicatie en opleiden van managers en medewerkers
  • Structuuraanpassingen: herinrichten van processen, herschikken van medewerkers, invoeren van rapporterings- en communicatielijnen en -middelen
  • Aanpassing van werkprocessen: diagnose van de bestaande situatie, uittekenen en invoeren van de nieuwe situatie
  • Technologische ontwikkelingen: scheppen van draagvlak, ontwikkelen competenties, doen functioneren en borgen
  • Invoeren van management en HR systemen, cultuurontwikkeling, leiderschapsontwikkeling

Transformational Leadership

LinkedIn

Meer informatie

Zie ook