Beloning Tools

Berenschot Salary Quest (BSQ) is een unieke simulatietool die U toelaat een evenwichtig en betaalbaar beloningsbeleid te implementeren binnen uw bedrijf.

BSQ biedt U een antwoord op tal van vragen zoals

  • Wat zijn de mogelijke financiële gevolgen bij de invoering van een nieuw of bij de aanpassing van een loonbeleid?
  • Is er een terugverdieneffect bij de invoering van een nieuw salarisbeleid? Indien ja, hoeveel? Vanaf wanneer?
  • Wat zijn de toekomstige kosten/besparingen bij de al dan niet vervanging van werknemers die vervroegd met pensioen gaan?
  • Op individueel vlak, wie gaat erop vooruit, wie “verliest” en wanneer?
  • Wat is de impact van een bepaalde maatregel?

De BSQ is een volledig geïntegreerd systeem dat naast de door u ingebrachte gegevens ook al de gegevens van de markt bevat, zodat u op ieder ogenblik de gemaakte keuzes kan vergelijken met de marktgegevens.

Bovendien wordt de BSQ op maat geparametriseerd zodat alle gekozen elementen van de beloning in aanmerking kunnen worden genomen, zoals het basissalaris en de progressie in de tijd (recurrent), korte en lange termijn incentives (niet recurrent), bedrijfswagens, forfaitaire onkosten, … waarbij in de berekeningen zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de fiscale aspecten (kost werkgever, inkomen werknemer).

Uiteraard is het slechts mogelijk de mogelijkheden van de BSQ naar waarde te schatten na een life-demonstratie.

Downloads

Meer informatie