Extra uitleg over Berenschot Total Reward Model

Beloningselementen

De beloningselementen (Reward Elements) zijn de verschillende elementen die aangeboden worden aan een individuele medewerker in het kader van zijn arbeidsovereenkomst. Beloningselementen kunnen zowel van financiële als niet financiële aard zijn en eerder op individuele basis, dan wel op collectieve wijze bepaald worden. De beloningsmix (Reward mix) is het relatieve belang van ieder loonelement binnen het totaal van aangeboden loonelementen.

Benchmarking

Het vergelijken van het beloningsbeleid van de eigen organisatie met die van andere organisaties is een essentieel en primordiaal proces. Naast het feit dat zowel de praktijk rond beloningsgrondslagen als de aangeboden beloningselementen en relatieve waarde worden meegenomen in een marktvergelijking is het belangrijk om vanuit strategisch oogpunt (vanuit de ondernemingswaarden en doelstellingen) vast te leggen met wie er vergeleken wordt en waarom. Vanuit het oogpunt van competitiviteit van de organisatie is het belangrijk om te vergelijken met rechtstreekse concurrenten, eerder op collectief niveau en op gebied van kosten. Vanuit HR standpunt is het belangrijk om te vergelijken met die organisaties waar de betrokken individuele medewerkers eventueel zouden naar toegaan of van waaruit men medewerkers wenst te rekruteren, dus op individueel vlak en op gebied van inkomen voor de medewerker.

Management van het beloningsbeleid (Reward Management)

Een beloningsbeleid kan slechts operationeel goed functioneren, wanneer ook de achterliggende processen goed worden beheerd. Het betreft zowel de processen rechtstreeks verbonden met de bovenstaande grondslagen en beloningselementen, zoals processen als Management By Objectives (MBO), performance management, competentiemanagement, functieweging en functieclassificatie als de ondersteunende processen zoals personeels-administratie, payroll, budgettering en budgetopvolging en het hele luik rond communicatie en informatie.

Output

Een beloningsbeleid geeft een geheel van resultaten. Eerst en vooral wordt een beloningstructuur gecreëerd die alle elementen en componenten vervat. Daarnaast leidt het beloningsbeleid tot een bepaald niveau van beloning (de totale waarde van alle loonelementen). Voor iedere medewerker geeft dit een individueel inkomen (bestaande zowel uit financiële als niet-financiële elementen) en alle benodigde informatie rond deze beloning. De organisatie heeft alle nodige informatie om correct te kunnen budgetteren en om deze budgettering op te volgen. En zeer belangrijk, het stelt de organisatie in staat om op een klare en begrijpbare wijze te communiceren naar zijn medewerkers toe.

Meer informatie