Criteria

Belangrijke criteria om naar een strategisch beloningsbeleid te kijken zijn:

  • Oprechtheid (Fairness): de mate waarin de ondernemingswaarden vertaald worden in het beloningsbeleid;
  • Effectiviteit of doeltreffendheid (Effectiveness): de mate waarin het beloningsbeleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van de beoogde doelstellingen;
  • Efficiëntie of doelmatigheid (Efficiency): de mate waarin het gebruik van middelen om de beoogde doelstellingen te bereiken, met een zo laag mogelijke kost of inspanning wordt gerealiseerd;
  • Interne Billijkheid (Internal Equity): de mate waarin de loonverschillen binnen de organisatie, ofwel tussen medewerkers ofwel voor één medewerker over de tijd als redelijk en rechtvaardig worden gepercipieerd;
  • Externe competitiviteit (External Competitiveness): vanuit het oogpunt van de werkgever (employer) de mate waarin het beloningsbeleid competitief is met deze van rechtstreekse concurrenten; vanuit het oogpunt van de werknemer, de mate waarin het beloningsbeleid competitief is tegenover andere potentiële werkgevers;
  • Controle van de kosten (Cost Control): de mate waarin de kosten van het beloningsbeleid onder controle zijn en dit zowel op korte als op lange termijn;
  • Begrijpbaarheid en transparantie (Understandability & Transparency): de mate waarin het beloningsbeleid, de verschillende elementen en componenten, duidelijk en begrijpbaar zijn voor iedere medewerker.

Meer informatie