Berenschot Total Reward Model

Beloning: een dynamisch proces.

Een strategisch beloningsbeleid vertrekt steeds vanuit de organisatiewaarden, visie en organisatiedoelstellingen, die worden vertaald naar specifieke HR doelstellingen.

Processen

Binnen het dynamisch proces van beloningsmanagement wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 belangrijke (en onderling verbonden) subprocessen.

Beloningsgrondslagen (Reward Principles)

Beloningsgrondslagen zijn deze grondslagen die aan de basis liggen van de differentiatie van de beloning tussen verschillende individuele medewerkers binnen een organisatie of de differentiatie van de beloning van één medewerker over een bepaalde tijdsperiode.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 belangrijke grondslagen, namelijk deze die gebonden zijn aan de medewerker als individu, deze gebonden aan de functie die de medewerker uitvoert en deze gebonden aan de resultaten die de medewerker in zijn functie realiseert.

  1. Persoonsgebonden grondslagen

Onder persoonsgebonden grondslagen worden typisch elementen meegenomen die zuiver aan de persoon zijn verbonden, los van de uitoefening van zijn actuele functie, zoals zijn competenties, zijn voorafgaande ervaring, zijn anciënniteit (loyaliteit tegenover de organisatie), zijn familiale situatie, …, of elementen die wel gekoppeld zijn aan de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend zoals zijn gedrag of zijn ervaring binnen de uitgeoefende functie.

  1. Functiegebonden grondslagen

Hieronder vallen de functiezwaarte (vertaald naar een weging en eventueel indeling in een klasse), eventueel het type functie (commercieel, financieel, productie, …) en de omstandigheden waarin de functie wordt uitgevoerd zoals shiftwerk, werk in moeilijke omstandigheden - koude/warmte, vuil werk, … - voor zover deze niet meegenomen worden in de functiezwaarte.

  1. Resultaatgebonden grondslagen

Resultaatgebonden grondslagen zijn naar meting toe op te delen in eerder kwalitatieve dan wel kwantitatieve resultaten, naar vorm toe op te delen in individuele dan wel collectieve resultaten (of combinaties hiervan).

Downloads

Extra uitleg

Meer informatie