Beloning - Aanpak

De consultants in Beloning hebben zich gespecialiseerd in vraagstukken van beloning in de ruimste zin. Vertrekkende vanuit uw concrete vraagstelling of problematiek en met als basis het Berenschot Total Reward Model wordt gezocht naar de meest passende oplossing.

In dit verband bieden wij in beloningsmanagement onder andere de volgende diensten aan:

 • Compensation & Benefits Design
 • Compensation & Benefits Audit & Analysis
 • Benchmarking & Market Salary Surveys:
 • Field Benchmarking (salarisstudie op functieniveau met actieve benadering van de door de opdrachtgever geselecteerde organisaties)
 • Desk Benchmarking (salarisstudie op functieniveau op basis van de salarisgegevens in de beschikbare databanken)
 • Global Salary Surveys
 • Fiscale optimalisatie
 • Ondersteuning bij sociale onderhandelingen
 • Reward Satisfaction Surveys
 • Compensation & Benefits Training
 • Juridisch Advies
 • Interim Compensation & Benefits Management
 • Begeleiding en coaching van het Yearly Salary Review Process
 • Compensation & Benefits Communicatie
 • Advies en deelname aan Remuneratie Comités

Downloads

Meer informatie