Benchmark Overhead (Organisatie)

Kosten, waarde en inrichting van de overheadfuncties

Het beter in balans brengen van de kosten en waarde van bedrijfsvoeringsfuncties en het beter aansturen en inrichten van deze functies.

Berenschot voert sinds 2001 overheadbenchmarkonderzoek uit. Meer dan 1.700 organisaties hebben reeds deelgenomen. Wij vergelijken uw overhead in dit onderzoek met uw specifieke sector én met andere organisaties. Onze ervaring leert dat de rapportage u handvaten biedt bij kostenreducties, budgetplannen en het inrichten van shared service centra.

De volgende vragen staan centraal:

  • Hoe verhoudt de toegevoegde waarde van de overhead zich tot de kosten daarvan?
  • Hoe groot mag de overhead binnen uw organisatie dan zijn?
  • Wat is voor uw organisatie de meest efficiënte en effectieve manier om de overhead in te richten en aan te sturen?

Met slechts een beperkte inspanning en investering ontvangt u een specifieke rapportage over de relatieve omvang van uw overhead inclusief ‘best practices’. De door u verstrekte gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.

Meer informatie