Organisatieontwikkeling

Uw partner bij het bepalen én verankeren van uw strategie!

De huidige economische context zadelt menig bedrijfsleider of directielid op met heel wat uitdagingen:

 • winstmarges staan onder druk, kostenbesparingen dringen zich op
 • de concurrentie wordt aangescherpt
 • product/markt-combinaties worden in vraag gesteld
 • competenties van leidinggevenden en medewerkers dienen te worden ontwikkeld of bijgeschroefd
 • de productiviteit van medewerkers dient te worden verhoogd
 • een andere organisatiestructuur lijkt onafwendbaar
 • enz

Of de focus van uw bedrijf in deze context nu ligt op "groeien" of "overleven", de organisatieadviseurs van Berenschot beschikken over de expertise om, samen met u, één of meerdere van bovenstaande uitdagingen te realiseren.

Onze aanpak

Het aanpakken van uitdagingen op strategisch en organisatorisch vlak is een proces dat continu in beweging is, nooit eindigt en waarbij strategie en organisatie elkaar voortdurend beïnvloeden.

Op welke dimensie in onderstaand model uw organisatie ook actie wil ondernemen, de consultants van Berenschot zullen uw prioritaire uitdaging aanpakken zonder het verband met andere domeinen binnen uw organisatie uit het oog te verliezen.

strategische-dialoog-2_0_440px

Onze stijl

De Berenschot-adviseurs worden gekenmerkt door een pragmatische, nuchtere en menselijke stijl waarbij de ingezette consultants nauw samenwerken met managers en medewerkers op het terrein.

Onze adviseurs beperken zich niet tot het aanduiden van en rapporteren over organisatieverbeteringen maar zijn in staat om deze met betrokkenheid van alle belanghebbenden daadwerkelijk te realiseren én te verankeren binnen uw onderneming.

Onze expertise

Afhankelijk van uw vraag/behoefte zetten wij onze kennis en ervaring in op volgende domeinen:

 • Richten: doorlichting van de huidige strategie, sectoranalyse, marktverkenning, strategisch denkkader, financiële haalbaarheidsstudie van strategische opties, ...
 • Inrichten: organisatie-ontwerp, procesoptimalisatie, personeelsbehoefteplanning, werklastmeting, productiviteitsnormering, ...
 • Verrichten: managementbegeleiding, implementatie van nieuwe werkmethoden/ -processen/ -systemen, faciliteren van cultuurveranderingen, realiseren van efficiëntie- en rendabiliteitsverbetering, ...

Onze instrumenten

Berenschot beschikt over een set van methodes en systemen die wij, op maat van uw organisatie en afhankelijk van uw uitdagingen, kunnen inzetten:

 • Strategiebepaling en doelstellingen formuleren: Strategische Dialoog, Strategie Audit
 • Procesanalyse: Brown Paper Methode, Business Process Notation Modelling
 • Werklastmeting: Multimoment opname-methode, Taak- en Tijdsanalyse, ...
 • Diagnose van motivatie: Medewerkersbetrokkenheidsenquête
 • Het functioneren van de organisatie: Productiviteitsaudit, Overhead benchmark
 • Transitie ondersteuning: Berenschot-model voor verandermanagement
 • Empowerment: Coaching, workshops, opleidingen
 • Borging: Investors in People Framework

Toegevoegde waarde?

Referentieopdrachten tonen aan dat onze aanpak bedrijven in staat stelt een gemiddelde rendementsverhoging van 12% te realiseren.

Meer informatie