360° Feedback

De digitale Berenschot 360° feedback tool laat toe om medewerkers door meerdere collega’s te laten “evalueren” op een aantal vooraf bepaalde zachte competenties en dient voornamelijk om medewerkers feedback te geven op hoe zij hun gedrag ervaren. Dit is een meer neutrale manier dan een feedback van leidinggevende versus medewerker en tevens een heel goede bron voor de medewerker om zich verder te ontwikkelen.

Feedback en reflectie op professioneel gedrag zijn belangrijke ingrediënten voor de ontwikkeling van medewerkers en zo ook voor de motivatie- en prestatieverbetering!

“Waar ben ik volgens anderen goed in en wat zou ik kunnen ontwikkelen? Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn medewerkers elkaar meer aanspreken? Hoe geef ik medewerkers meer inzicht in hun eigen loopbaanperspectief? Welke competenties kunnen de medewerkers aanscherpen?”

De digitale Berenschot 360° feedback tool biedt hierop antwoord.

Via een online vragenlijst wordt de feedback bij personen in de directe omgeving verzameld. De feedbackgevers (respondenten) kunnen directe collega's zijn, maar ook medewerkers of de directe leidinggevende. Tevens kan de mening van (interne) klanten en leveranciers gevraagd worden.

De 360° feedback geeft meer informatie over het functioneren van de medewerker. Alle feedback van de verschillende stakeholders wordt gecentraliseerd. Dit geeft een globaal zicht op de sterke alsook op de te ontwikkelen punten van de medewerker gezien door de ogen van niet alleen de leidinggevende maar ook van collega’s. Deze informatie is van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

De 360° feedback tool is een instrument dat past binnen een globale feedback- en of evaluatiecyclus met feedback en feed-forward gesprekken.

Voor het opzetten van een op maakt gemaakte 360° feedback tool vindt eerst een intake of analyse plaats. De structuur en inhoud (competenties) van de vragenlijst wordt bepaald in samenspraak met de klant.

Nadat de vragenlijst is opgesteld, kan de klant deze link testen en kunnen nodige bijsturingen gebeuren. Na goedkeuring door de klant en in samenspraak wordt de 360° feedback uitgestuurd naar de deelnemers en respondenten. Na ontvangst van de digitaal ingevulde vragenlijsten worden de antwoorden geanalyseerd en automatisch rapporten gegenereerd.

De rapporten worden in overleg met de opdrachtgever verstuurd naar de vooraf afgesproken persoon (leidinggevende, lead, HR, …).

Het rapport wordt daarna toegelicht aan de betrokken deelnemer. Het kan dienen als basis voor verdere ontwikkel gesprekken en het biedt tevens de medewerker de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen (al dan niet formeel vast te leggen in een POP-overeenkomst).

Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen.

LinkedIn

Meer informatie

Berenschot is certified member of Federgon RSS