HR-strategie


HR met visie

De omgeving van uw organisatie verandert sneller dan ooit. In hoeverre uw organisatie daar succesvol op in weet te spelen, hangt meer en meer af van de competenties en motivatie van uw medewerkers. Dat geldt voor het realiseren van een nieuw producten‑ en dienstenaanbod, verbetering van kwaliteit of verhoging van efficiency en flexibiliteit. Een heldere HR-strategie, die voortvloeit uit de organisatiedoelstellingen, geeft dan richting aan managementkeuzes omtrent personeel, HR-beleid en de ondersteuning van de HR-afdeling. Met andere woorden, de randvoorwaarden voor toekomstig succes.

Strategisch HR-beleid levert een bijdrage aan het behouden, ontwikkelen of veranderen van de kritische succesfactoren van de organisatie; de factoren die voor de organisatie essentieel zijn om in de toekomst succesvol te zijn met haar gekozen strategie. De kritische succesfactoren met een sterke personele afhankelijkheid zijn de zaken die prioriteit hebben in het beleid en de acties van HRM: de dominante thema’s voor HRM.