Werklastmeting


Berenschot gaat uit van een brede definitie (een definitie is een beschrijving van iets) van werklastmeting.

Het meten of:

 • De juiste taken/activiteiten
 • Op de juiste manier
 • Door de juiste mensen
 • Op het juiste moment
 • Met de juiste tijdsinvestering
 • In een heldere en gezonde samenwerkingscontext

worden uitgevoerd.

In het kader van een werklastmeting zal Berenschot dan ook instrumenten gebruiken aan de hand waarvan de interactie tussen bovenstaande dimensies kan worden blootgelegd, o.a.:

 • Benchmarking
 • Lean six sigma
 • Interviews
 • Data-analyse
 • Process mapping
 • Rekenmodellen

Teneinde de efficiëntie, doelmatigheid en gebruiksvriendelijkheid van meetinstrumenten te verhogen, heeft Berenschot een bedrijfseigen meetapplicatie ontwikkeld die kan worden gedownload op de smartphone.

Time Measurement Application Berenschot