Formatie- & werklastonderzoek


Welke personeelsbehoefte past bij uw takenpakket?

De aard, omvang en complexiteit van uw takenpakket veranderen. Bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving, nieuwe taken, veranderende klanteisen, samenwerking, uitbesteding en toenemende automatisering. Daarmee staat u voor de uitdaging om uw personeelsbestand qua omvang, kwaliteit en samenstelling duurzaam te laten aansluiten op het takenpakket. Te veel personeel leidt tot onnodige kosten, te weinig tot een te hoge werkdruk, ontevreden medewerkers, achterstanden en kwaliteitsissues. De vraag is dan ook welke personeelsbehoefte past bij uw organisatie en helpt om efficiënter en effectiever te werken. Een werklastonderzoek kan hierbij helpen.

Werklastonderzoek met objectieve meetgegevens

Op basis van een personeelsbehoefte-onderzoek helpt Berenschot u te bepalen welke personeelsomvang, kwaliteit en samenstelling vereist is voor de uit te voeren taken. Hierbij combineren wij objectieve meetgegevens (denk aan benchmarkonderzoek, tijdmetingen en werklastmetingen) met documentatie omtrent uw ambities, ontwikkelingen en werkprocessen en met verdiepende interviews. Indien de personeelsomvang te krap is, geven wij aan welke taken blijven liggen en welke risico's dit heeft. Is de personeelsomvang te ruim, dan vertellen we hoe u effectiever of efficiënter kunt werken. In beide gevallen geven we een indicatie van de benodigde uitbreiding of inkrimping.