Eenheidsstatuut


De grote stap is gezet!

Met het wetsvoorstel dat op 27 september 2013 in de ministerraad is goedgekeurd, is de stap naar het eenheidsstatuut fundamenteel gezet: de carensdagen voor de arbeiders zijn afgeschaft en er is een eenvormige ontslagregeling voor arbeiders en bedienden overeengekomen! Aan het eind van het jaar zou de harmonisering op het vlak van vakantiegeld, ziektevergoeding en economische werkloosheid ook een feit moeten zijn.

Het acute gevolg voor organisaties met een grote arbeiderspopulatie is een mogelijke substantiële kostenverhoging. De vraag mag gesteld worden:

Komt mijn bedrijf in gevaar met de nieuwe regelingen voor arbeiders?

De impact van de thans genomen maatregelen zijn reëel en zeker. De impact van nog te nemen stappen zullen de actuele impact nog vergroten. De impact hangt af van uiteenlopende factoren, die in kaart gebracht en ingeschat kunnen worden. Wij raden u aan hiermee niet te wachten tot de feiten u inhalen.

Begroot nu met een Berenschot expert de (financiële) gevolgen van de actuele en verwachte toekomstige voorstellen en bespreek hoe vanaf nu de (financiële) gevolgen kunnen worden geminimaliseerd.

Voer een impactscan uit

Wilt u degelijk inzicht hebben in de gevolgen, financiële en sociale, kies dan voor een scan. Deze scan bestaat uit:

  • Een onderzoek van uw arbeiders- en bediendenpopulatie: samenstelling, overlappende functies, arbeidsmarkt karakteristieken, verloningsmechanismen, instroom-, doorstroom- en uitstroom
  • Een onderzoek naar uw people management en HR instrumenten en de mate waarin deze gebruikt worden
  • Een rapportering over de risico's, de meerkosten zonder corrigerende maatregelen, harmoniseringsmogelijkheden of harmoniseringsobstakels
  • Aanbevelingen tot minimalisering van de impact, met inbegrip van korte termijn acties en het lange termijn beleid

Dit scan bieden wij aan tegen € 1.950,00 (exclusief 21% BTW) en kan binnen 4 weken worden afgerond. Vraag uw impactscan nu aan.