Duurzame inzetbaarheid


Werkbaar werk is een “hot” item in het maatschappelijk debat rond langer werken en duurzame loopbanen! Zowel de overheid als diverse sectoren nemen hiertoe verschillende initiatieven. Het gaat niet alleen om werknemers langer aan het werk te houden maar ook om voor alle werknemers een uitdagende werkbare en motiverende job en werkomgeving te creëren. Met zijn allen meer en langer aan het werk! Dit vergt een duurzaam en leeftijdsbewust HR beleid.

Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden van leermogelijkheden, minder werkstress en een goede werk-privé balans het haalbaar maken om langer te werken.

werkbaar-werk

De 4 grootste uitdagingen waarmee de Belgische bedrijven bij het voeren van een leeftijdsbewust beleid te maken krijgen zijn braindrain, demotivatie, onaangepaste kwalificatie en burn-out.

De initiatieven en maatregelen op het vlak van werkbaar werk zijn talrijk en gaan van sensibilisering tot het opleggen van verplichte regelgeving (zoals het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (cao 104)).

Uit onderzoeken blijkt verder dat medewerkers die fit, betrokken, gezond, tevreden en gemotiveerd aan het werk zijn, langer blijven werken en productiever zijn.

Het voeren van een duurzaam en efficiënt leeftijdsbewust HR-beleid helpt om het hoofd te bieden aan de verschillende uitdagingen waarvoor heel wat bedrijven nu en in de nabije toekomst staan. Er bestaan echter geen pasklare oplossingen. Afhankelijk van de context en de specifieke uitdagingen kan een gerichte actie of globale aanpak een antwoord bieden.

 • Het ziekteverzuim in uw organisatie verlagen en kosten besparen?
 • Gezonde en fitte medewerkers met goesting langer aan het werk houden?
 • De prestaties, de kwaliteit van het werk en de productiviteit verhogen?

Berenschot kan u hierbij helpen en voor deze uitdagingen de geschikte acties opzetten en de nodige begeleiding verzekeren.

Berenschot neemt het concept “Huis van werkvermogen” van de Finse professor Juhani Ilmarinen als uitgangspunt en werkt voornamelijk op de pijlers: werk, normen en waarden en competenties en talenten.

Thema’s en acties die tegemoet kunnen komen aan deze uitdagingen om “werkbaar werk” te verzekeren:

 • Ontwikkelen van een leerbeleid
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei
 • Talentontwikkeling
 • Loopbaangesprekken introduceren in het kader van cao 104
 • Competentiemanagement
 • Functiedesign en/of begeleiding bij jobcrafting
 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Coachend/waarderend leiderschapsprogramma
 • Waardenbepaling en cultuur
 • Werklastmeting