Competentiemanagement


Hoe vertaalt u de missie en visie van uw organisatie naar gewenst gedrag?

Welke kennis en vaardigheden hebben uw medewerkers nodig? Hoe stemt u uw HR-processen beter op elkaar af en stimuleert u een cultuur waarin medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt? En hoe verzekert u een duurzaam personeelsbeleid? Op deze vragen bieden competentie- en talentmanagement een antwoord.

Competentiemanagement: onze methodologie

Berenschot biedt zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning. Inhoudelijk reiken wij de benodigde input aan en maken deze op maat van uw organisatie. Procesmatig kunnen we volgens de wens en behoeften deels of volledig de invoering van competentiemanagement begeleiden. Voor talentmanagement bieden we eveneens dergelijke ondersteuning bij het in kaart brengen van het talent in uw organisatie, gekoppeld aan de strategische doelstellingen.

Berenschot heeft ervaring met diverse werkvormen aangepast aan de noden van uw organisaties (workshops, focusgroepen, intervisie, opleiding, vragenlijsten, …). Samen met de klant kiezen we de gepaste werkwijze.

Samengevat bieden wij ondersteuning en advies bij:

  • Het uitwerken van een aanpak voor het invoeren van competentiemanagement
  • Het benoemen van strategische kerncompetenties voor uw organisatie
  • Het opstellen van competentieprofielen en eigen competentieboek
  • De implementatie en communicatie rond competentiemanagement
  • Het bieden van ondersteuning en advies in de verschillende toepassingsgebieden van competentiemanagement
  • Overdracht van kennis en opleiding van managers in de verschillende toepassingsdomeinen (voeren van functioneringsgesprekken, evaluaties, popgesprekken, …)
  • Het detecteren van talenten in uw organisatie (development centers, appreciative inquiry, …)
  • Het bieden van ondersteuning bij de integratie van competentie- en talentmanagement in uw HR-processen