Universeel Systeem Berenschot


Een uniek functieclassificatiesysteem

Het Universeel Systeem Berenschot (USB) is een analytische methode die integraal toepasbaar is op alle arbeiders-, bedienden-, kader- en directiefuncties in zowel privébedrijven als bij de overheid en andere non-profitorganisaties, KMO's en grote ondernemingen, in diverse sectoren. USB is een uniek functieclassificatiesysteem!

Volgende kenmerken typeren de benadering van Berenschot:

 • Maatwerk: wij stellen graag onze kennis, ervaring en professionaliteit ter beschikking in functie van uw specifieke behoefte en werken met u samen als partner aan een antwoord op uw noden en behoeften
 • Flexibiliteit: u kan rekenen op de inzet en betrokkenheid van de betrokken experten
 • Objectiviteit: onze ervaren consultants waarderen/wegen de functies op een objectieve en neutrale wijze. U hoeft zelf geen kennis in huis te hebben
 • Expertise: Berenschot heeft de kennis, ervaring en tools in huis van aanverwante HR-domeinen zodat technisch gepaste oplossingen kunnen geboden worden bij de implementatie en integratie van de functieclassificatie in het algemeen HR-beleid
 • Stabiliteit: Berenschot is sinds 1962 actief in België en werkt met een ploeg consultants met een ruime interne en externe ervaring. Dit laat ons toe om een integrale nazorg op lange termijn te verzekeren
 • Innovatie: onze instrumenten en aanpak worden regelmatig kritisch bekeken en aangepast om te voldoen aan de veranderende behoeften en vereisten

Voordelen van het USB systeem

 • Een volledig beschreven uniform analytisch systeem dat regelmatig geactualiseerd wordt: door het systematische gebruik van de zes criteria wordt de vergelijking van alle functies mogelijk. Alle functieniveaus zijn éénduidig gedefinieerd
 • Een betrouwbaar systeem: het jarenlange gebruik en de goedkeuring ervan door de sociale partners getuigen hiervan
 • Een geïnformatiseerd systeem: een internet-based tool met mogelijkheid tot een klantspecifieke toegang, wat een snelle en efficiënte samenwerking tussen HR en Berenschot bevordert
 • Een kwalitatief systeem: we beschikken over een uitgebreid bestand aan referentiemateriaal; continue kwaliteitscontrole wordt gegarandeerd
 • Een genderneutraal systeem: zowel in het systeem, de definities als in de voorgestelde aanpak wordt permanent aandacht besteed aan de sekseneutraliteit naar werknemers- of beroepsgroepen