Pragmatisch Functiehuis


Een pragmatisch fundament voor al uw HR-activiteiten

Loonkost(beheersing), perspectieven voor uw medewerkers, duidelijke functies & rollen, interne billijkheid, inzetten van talenten en competenties en rekruteren, ...

Waarom een pragmatisch functiehuis?

 • Duidelijk zicht op de door uw medewerkers ingevulde activiteiten
 • Basis voor een correcte, intern billijke verloning en een goede monitoring van de loonkosten
 • Basis voor een onderbouwde en beargumenteerde medewerkers-evaluatie
 • Gerichte rekrutering mogelijk, talenten ontwikkelen, loopbaanpaden uittekenen
 • Geeft medewerkers, HR en Directie een stevige houvast

Organisaties hebben er baat bij om in tijden van transparantie, werknemersschaarste en versterkte lokale, nationale en internationale concurrentie, te beschikken over degelijke intern billijke en extern competitieve HR-processen zoals:

voorbeelden

HR-proces

Resultaat

Functiehuis – HR Fundament

Duidelijke, afgebakende functies/rollen; doorgroeimogelijkheden, …

Correcte verloning

Interne rust; externe competitiviteit volgens eigen budget

Op de functies/rollen geënte competenties

Competenties van de medewerkers afgestemd op de competenties vereist voor de taken/functie

Talentmanagement (Talentrealisatie)

Talenten van medewerkers maximaal ingezet/benut

Duidelijke loopbanen

Elke medewerker kent zijn/haar loopbaantraject-mogelijkheden binnen de organisatie

Loonkostbeheer

Uw verloningsbudget maximaal benut; niet teveel en niet te weinig

U heeft gezien uw bedrijfs- of organisatieactiviteiten weinig tijd voor het uitwerken en onderhouden van een gedegen HR-beleid.

Desalniettemin wenst u (nieuwe) talenten aan te trekken en/of te behouden, uw medewerkers naar waarde te verlonen, maximaal te motiveren en de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen; succes bouwt steeds hierop voort.

Dan is het pragmatisch functiehuis iets voor u!

Hoe ondersteunen we u in een eerste fase bij het realiseren van deze HR Fundamenten?

 • We leiden u en/of uw medewerkers op in het vergaren van info en opstellen van functieprofielen/rolbeschrijvingen
 • We dragen een aantal tools over in deze (functie-/rolbeschrijving sjabloon; vragenlijst, …)
 • We stellen samen met u het pragmatisch functiehuis op (matrix, niveaus, onderscheidende indicatoren, …)
 • We leren u op termijn zelf functies/rollen te positioneren in het functiehuis (= inschaling)
 • We zorgen voor een maximale kennisoverdracht zodat u zelf uw functiehuis kan onderhouden en Berenschot minimaal dient te controleren en bij te sturen waar nodig

U beschikt na onze begeleiding en advies over:

 • Degelijke job/rolbeschrijvingen
 • Een volledige matrix met (functie)niveaus en eigen inschalingsmechanisme/indicatoren
 • De onontbeerlijke basis voor het uitwerken van een pragmatische loonpolitiek, competentie- en talentgericht werken, rekruteringsprofielen, …