Beloning & functieclassificatie


Functieclassificatie

Belonen gaat altijd over de relatie tussen medewerkers en de eigen organisatie. Het behelst ook de verhoudingen tussen organisaties in de markt. Het gaat over hoe u gaat belonen (vast loon, bonus, auto's, ...) en waarom u gaat belonen (verantwoordelijkheden, prestaties, competenties, ervaring, ...). Het bepaalt ook hoeveel u uw medewerker gaat belonen en dit in verhouding met andere medewerkers binnen uw organisatie (interne billijkheid) of personen buiten uw organisatie (externe competitiviteit). Maar ook hoeveel u kan belonen (kost).

Strategisch beloningsmanagement is eerst en vooral keuzes maken en dit in lijn met de waarden, visie en strategie van uw onderneming. En nadien deze keuzes ook nog waarmaken in de praktijk (prestaties belonen vraagt een degelijk prestatiemanagementsysteem, verantwoordelijkheden belonen vraagt een degelijk functieclassificatiesysteem, ...). Over beloning duidelijk, begrijpbaar en transparant communiceren is niet steeds een sinecure.

In dit verband bieden wij in beloningsmanagement onder andere de volgende diensten aan:

 • Compensation & Benefits Design
 • Compensation & Benefits Audit & Analysis
 • Benchmarking & Market Salary Surveys:
  • Field Benchmarking (salarisstudie op functieniveau met actieve benadering van de door de opdrachtgever geselecteerde organisaties)
  • Desk Benchmarking (salarisstudie op functieniveau op basis van de salarisgegevens in de beschikbare databanken)
 • Global Salary Surveys
 • Fiscale optimalisatie
 • Ondersteuning bij sociale onderhandelingen
 • Reward Satisfaction Surveys
 • Compensation & Benefits Training
 • Juridisch Advies
 • Interim Compensation & Benefits Management
 • Begeleiding en coaching van het Yearly Salary Review Process
 • Compensation & Benefits Communicatie
 • Advies en deelname aan Remuneratie Comités

Functieclassificatie

Één van de meest belangrijke instrumenten voor een geïntegreerd HR-beleid!

Functieclassificatie is het systeem-analytisch bepalen van het gewicht van elke functie of rollencluster in vergelijking met alle andere functies/rollenclusters teneinde een fundering te creëren waarop u uw eigen specifieke beloningsstructuur kan bouwen.

Een goed functieclassificatiesysteem helpt u bij het:

 • Inrichten van uw organisatie
 • Beheersen en vergelijken of harmoniseren van salariskosten
 • Vaststellen van loopbaantrajecten
 • Bepalen van competenties
 • Uitwerken van een beoordelingsbeleid
 • Managen van veranderingen en het evalueren van de impact van reorganisaties
 • Ondersteunen van een genderneutraal verloningsbeleid

USB: een uniek functieclassificatiesysteem

Het Universeel Systeem Berenschot (USB) is een analytische methode die integraal toepasbaar is op alle arbeiders-, bedienden-, kader- en directiefuncties in zowel privébedrijven als bij de overheid en andere non-profitorganisaties, KMO's en grote ondernemingen, in diverse sectoren. Lees meer over het Universeel Sytsteem Berenschot (USB).

Wegingsmethodiek

Alle functies binnen uw organisatie krijgen aan de hand van zes éénduidig gedefinieerde criteria een waardering uitgedrukt in punten. De totale score bepaalt het gewicht/relatieve zwaarte van de functie.

We waarderen functies op de volgende hoofdcriteria:

 • Verantwoordelijkheidsbereik
 • Kennis en complexiteit
 • Probleemoplossing en zelfstandigheid
 • Communicatie en overleg
 • Speciale vaardigheden/eisen
 • Werkomstandigheden

Aanpak

Bij de invoering van een functieclassificatie spelen zowel de technische aspecten als de wijze waarop het project wordt geïntroduceerd een belangrijke rol. In onze aanpak onderscheiden we ruwweg volgende stappen:

De invulling van de diverse stappen en rollen kunnen op maat van uw organisatie uitgewerkt worden.

Pragmatisch Functiehuis

Een pragmatisch fundament voor al uw HR-activiteiten; zoals loonkost(beheersing), perspectieven voor uw medewerkers, duidelijke functies & rollen, interne billijkheid, inzetten van talenten en competenties en rekruteren, ...

Kennismaken met functieclassificatie?

Berenschot organiseert ééndaagse opleidingen functie-inventarisatie (organisatie-inrichting), functieclassificatie en functiebeschrijvingen.

Bart Verhoeven_klein

Bart Verhoeven

bart.verhoeven@berenschot.be

Telefoonnummer: 0478 43 30 06

Johan Vandepoel_klein

Johan Vandepoel

johan.vandepoel@berenschot.be

Telefoonnummer: 0470 57 73 79