Talent Development


Een Talent Development Center is erop gericht om niet louter te kijken naar de functiegebonden competenties. We gaan op zoek naar de (verborgen) talenten van de deelnemer en maken de match met functiegebonden kwaliteiten en mogelijke loopbaanpaden. Deze aanpak is gericht op die organisaties die talent actief willen aantrekken, ontwikkelen en behouden. Doorheen de dag passen we hierbij de Waarderende Aanpak toe, oftewel The Appreciative Inquiry.

Het Talent Development Center behelst een volledig dagprogramma. De deelnemer krijgt verschillende oefeningen voorgeschoteld die zowel peilen naar enkele functiegebonden competenties als zoeken naar de aanwezige talenten.

In het programma zijn standaard volgende oefeningen opgenomen:

 • een persoonlijkheidsvragenlijst
 • enkele redeneer- en capaciteitstesten
 • een analyse oefening
 • een presentatie
 • een gespreksoefening
 • een diepte-interview gericht op competenties en talenten
 • een vragenlijst die peilt naar leerstijlen
 • een motivatievragenlijst
 • een zelfanalysevragenlijst

Afhankelijk van het profiel en de wens van de organisatie kunnen extra oefeningen of vragenlijsten aangeboden worden (bv. vragenlijst leidinggevende stijl, onderhandelingsstijl, ...). Naast de aangereikte oefeningen richten we ons tijdens de diverse contactmomenten op de te evalueren competenties en toetsen dit graag af in het licht van de zelfanalyse van de deelnemer. Hierdoor, bekomt de deelnemer aan het eind van de dag een goed inzicht in de eigen talenten, kwaliteiten en ontwikkelingspunten.

Een Talent Development kan zowel in onze kantoren als op locatie afgenomen worden. Het tastbare resultaat is een verslag gecombineerd met een persoonlijk loopbaanadvies. Dit verslag stemmen we graag met de deelnemer en de andere betrokken stakeholders af in een de persoonlijke feedbacksessie.

Bent u op zoek naar een klassiek development programma om het potentieel van uw medeweker na te gaan of uitgebreid te ontwikkelen? Bekijk ook onze andere standaardformules:

Gezien de specifieke doelstelling van een Development Center werken we steevast een formule op maat uit. Voor deze programma's en trajecten bieden we een persoonlijk programma aan waarbij we rekening houden met onderstaande bouwstenen:

Doelstelling

Afhankelijk van de doelstelling van een Development Center passen we onze opzet en programma op maat aan. We houden hierbij eveneens rekening met de te evalueren competenties (bv. algemeen profiel of gericht op leidinggevend potentieel).

Traject

We toetsen samen met u af hoe u het Development Center wenst te kaderen binnen uw organisatie en met het ontwikkelingsadvies aan de slag te gaan.

We geven daarnaast ook advies in de uitwerking van een ontwikkelingsprogramma voor uw medewerkers.

Locatie

De meeste Development Centers vinden plaats in onze kantoren. We beschikken over de nodige accommodatie om de deelnemer in een rustige (test)omgeving te ontmoeten.

Indien gewenst kunnen we deze dag op uw locatie organiseren. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u meerdere deelnemers wenst te laten deelnemen aan een groepsoefening of wanneer dit kadert binnen een specifieke procedure.

Bepaalde testen en vragenlijsten kunnen online afgenomen worden, waardoor de deelnemer ze in alle rust thuis kan vervolledigen.

Timing

De duur van een Development Center is sterk afhankelijk van aantal competenties en kan variëren tussen 4 uur tot een volledige dag. Indien nodig voor de agenda van de deelnemer worden de verschillende oefeningen over meerdere dagen gespreid.

Feedback

Elke deelnemer heeft recht op feedback. We bieden steeds telefonische toelichting aan.

Gezien de specifieke doelstelling van een Development Center bieden wij volgende uitgebreide feedbackvormen aan:

 • Persoonlijke feedbacksessie met de deelnemer waarbinnen we uitgebreid ingaan op sterktes, ontwikkelpunten en leerpaden.
 • Driehoeksgesprek met deelnemer, HR en/of de leidinggevende om het ontwikkelingsadvies toe te lichten en in te gaan op de mogelijke leerpaden.

Ontwikkelingstraject

Om het ontwikkelingsadvies nadien concreet vorm te geven bieden we volgende mogelijkheden om u en de deelnemer hierin te ondersteunen:

 • Opmaken persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
 • Voeren van ontwikkelgesprekken met de deelnemer.
 • Ondersteunen door middel van een individueel coaching traject.