Online Quick Scan


De formule Online Quick Scan laat u toe om snel een evaluatie te verkrijgen van de persoonlijkheid en competenties van een kandidaat op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst en redeneertesten. Al onze consultants zijn gecertificeerd in het interpreteren van de resultaten van vragenlijsten en testen. Met de Online Quick Scan, werken we op maat om u een overzicht van persoonlijkheidskenmerken en bepaalde gedragscompetenties te bezorgen van de kandidaat voor de openstaande vacature.

Het programma bestaat dus uit:

  • een persoonlijkheidsvragenlijst (online)
  • enkele redeneertesten (online)
  • een interview (online)

Het select programma van de Online Quick Scan toont zijn meerwaarde in het bijzonder in de eerste stappen van een rekruteringsproces. Op deze manier is het mogelijk om op korte tijd een eerste selectie te maken van een grotere groep van kandidaten. Daarnaast biedt het advies een solide basis voor toekomstige interviews en testen.

De Online Quick Scan verloopt volledig via internet. Het resultaat presenteert zich in een beknopt rapport met een korte beschrijving van het kandidatenprofiel gelinkt aan de professionele context op basis van de functie-vereisten. Iedere kandidaat heeft het recht om na afloop van een procedure met ons contact op te nemen voor telefonische feedback.