Potential Development


Tijdens een potentieelbepaling evalueren we, zoals de naam verklapt, het potentieel van een kandidaat in het licht van een bepaalde functie. We gaan het huidige competentieniveau na en bekijken hoe snel bepaalde ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien gaan we na op welke manier de kandidaat de nodige competenties best aanleert. De deelnemer krijgt verschillende oefeningen voorgeschoteld die peilen naar de besproken competenties.

In het programma zijn standaard volgende oefeningen opgenomen:

 • een persoonlijkheidsvragenlijst
 • enkele redeneer- en capaciteitstesten
 • een analyse oefening
 • een presentatie
 • een gespreksoefening
 • een diepte-interview
 • een vragenlijst die peilt naar leerstijlen

Afhankelijk van de te evalueren competenties kunnen andere oefeningen en vragenlijsten aangeboden worden (bv. vragenlijst leidinggevende stijl, motivatievragenlijst, ...). Traditioneel behelst dit development center een volledige dag en leggen we de focus op 6 gedragscompetenties die ofwel voortkomen vanuit een specifiek functieprofiel ofwel voortkomen vanuit een vooraf gedefinieerde set van competenties waarop we de aftoetsing mogen maken. Naast de aangereikte oefeningen voorzien we diverse contactmomenten waarin we de resultaten van oefeningen en vragenlijsten aftoetsen.

Dit maakt dat de deelnemer aan het eind van de dag een goed inzicht verkrijgt in de eigen kwaliteiten en ontwikkelingspunten.

Een potentieelbepaling kan zowel in onze kantoren als op locatie afgenomen worden. Het tastbare resultaat is een verslag waarin een zowel het huidige competentieniveau als het toekomstige potentieel weergegeven wordt, gecombineerd met een ontwikkelingsadvies. Elke deelnemer heeft bovendien recht op een telefonische feedback. We stemmen graag met u af of er ook een persoonlijke feedbacksessie gewenst is.

Bent u op zoek naar een uitgebreidere begeleiding of wenst u de inherente talenten van uw medewerker na te gaan? Bekijk ook onze andere standaardformules:

Gezien de specifieke doelstelling van een Development Center werken we steevast een formule op maat uit. Voor deze programma's en trajecten bieden we een persoonlijk programma aan waarbij we rekening houden met onderstaande bouwstenen:

Doelstelling

Afhankelijk van de doelstelling van een Development Center passen we onze opzet en programma op maat aan. We houden hierbij eveneens rekening met de te evalueren competenties (bv. algemeen profiel of gericht op leidinggevend potentieel).

Traject

We toetsen samen met u af hoe u het Development Center wenst te kaderen binnen uw organisatie en met het ontwikkelingsadvies aan de slag te gaan.

We geven daarnaast ook advies in de uitwerking van een ontwikkelingsprogramma voor uw medewerkers.

Locatie

De meeste Development Centers vinden plaats in onze kantoren. We beschikken over de nodige accommodatie om de deelnemer in een rustige (test)omgeving te ontmoeten.

Indien gewenst kunnen we deze dag op uw locatie organiseren. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u meerdere deelnemers wenst te laten deelnemen aan een groepsoefening of wanneer dit kadert binnen een specifieke procedure.

Bepaalde testen en vragenlijsten kunnen online afgenomen worden, waardoor de deelnemer ze in alle rust thuis kan vervolledigen.

Timing

De duur van een Development Center is sterk afhankelijk van aantal competenties en kan variëren tussen 4 uur tot een volledige dag. Indien nodig voor de agenda van de deelnemer worden de verschillende oefeningen over meerdere dagen gespreid.

Feedback

Elke deelnemer heeft recht op feedback. We bieden steeds telefonische toelichting aan.

Gezien de specifieke doelstelling van een Development Center bieden wij volgende uitgebreide feedbackvormen aan:

 • Persoonlijke feedbacksessie met de deelnemer waarbinnen we uitgebreid ingaan op sterktes, ontwikkelpunten en leerpaden.
 • Driehoeksgesprek met deelnemer, HR en/of de leidinggevende om het ontwikkelingsadvies toe te lichten en in te gaan op de mogelijke leerpaden.

Ontwikkelingstraject

Om het ontwikkelingsadvies nadien concreet vorm te geven bieden we volgende mogelijkheden om u en de deelnemer hierin te ondersteunen:

 • Opmaken persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • Voeren van ontwikkelgesprekken met de deelnemer
 • Ondersteunen door middel van een individueel coaching traject