Management Development


Het Management Development programma is erop gericht een maatprogramma te ontwikkelen waarbij de (toekomstige) managers van uw organisatie de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen op specifieke kenmerken van een (executive) leidinggevende. We vertrekken vanuit een persoonlijk opstartgesprek met HR en met de deelnemer zelf om de nodige vereisten en aandachtspunten voor de besproken functie na te gaan. Op basis hiervan wordt een persoonlijk development center samengesteld waarin we op zoek gaan naar het huidige competentieniveau en verschillende manieren exploreren om de nodige competenties verder te ontwikkelen. Het development center op zich behelst een volledig dagprogramma. De deelnemer krijgt verschillende oefeningen voorgeschoteld die peilen naar de besproken managementcompetenties.

Het assessmentprogramma wordt steeds uitgewerkt op maat van de functie en uw organisatie, onder meer volgende oefeningen zijn mogelijk:

 • een persoonlijkheidsvragenlijst
 • enkele redeneer- en capaciteitstesten
 • een analyse oefening
 • een presentatie
 • een gespreksoefening
 • een diepte-interview gericht op competenties
 • een vragenlijst die peilt naar leerstijlen
 • een motivatievragenlijst
 • een zelfanalysevragenlijst
 • een vragenlijst die peilt naar leiderschapsstijlen

De doelstelling is om de managementcompetenties te evalueren doorheen het development center. We maken hierbij ook gebruik van meerdere contactmomenten wat maakt dat een deelnemer op het einde van de dag een goed inzicht heeft in de eigen managementcapaciteiten.

Het tastbare resultaat is tweeledig:

in eerste instantie ontvangen zowel de organisatie als de deelnemer een verslag gecombineerd met een uitgebreid ontwikkelingsadvies. Op basis van dit ontwikkelingsadvies voeren we vervolgens persoonlijke feedbackgesprekken met de betrokkene en met HR en de leidinggevende en stellen we een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Op die manier bieden we zowel de organisatie als de deelnemer de mogelijkheid om het ontwikkelingsadvies te valideren. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan fungeert als startpunt van het ontwikkeltraject van de deelnemer en kan het uitgangspunt zijn voor ontwikkelgesprekken en/of een individueel coaching traject.

Bent u op zoek naar een korter programma of wenst u de inherente talenten van uw medewerker na te gaan? Bekijk ook onze andere standaardformules:

Gezien de specifieke doelstelling van een Development Center werken we steevast een formule op maat uit. Voor deze programma's en trajecten bieden we een persoonlijk programma aan waarbij we rekening houden met onderstaande bouwstenen:

Doelstelling

Afhankelijk van de doelstelling van een Development Center passen we onze opzet en programma op maat aan. We houden hierbij eveneens rekening met de te evalueren competenties (bv. algemeen profiel of gericht op leidinggevend potentieel).

Traject

We toetsen samen met u af hoe u het Development Center wenst te kaderen binnen uw organisatie en met het ontwikkelingsadvies aan de slag te gaan.

We geven daarnaast ook advies in de uitwerking van een ontwikkelingsprogramma voor uw medewerkers.

Locatie

De meeste Development Centers vinden plaats in onze kantoren. We beschikken over de nodige accommodatie om de deelnemer in een rustige (test)omgeving te ontmoeten.

Indien gewenst kunnen we deze dag op uw locatie organiseren. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u meerdere deelnemers wenst te laten deelnemen aan een groepsoefening of wanneer dit kadert binnen een specifieke procedure.

Bepaalde testen en vragenlijsten kunnen online afgenomen worden, waardoor de deelnemer ze in alle rust thuis kan vervolledigen.

Timing

De duur van een Development Center is sterk afhankelijk van aantal competenties en kan variëren tussen 4 uur tot een volledige dag. Indien nodig voor de agenda van de deelnemer worden de verschillende oefeningen over meerdere dagen gespreid.

Feedback

Elke deelnemer heeft recht op feedback. We bieden steeds telefonische toelichting aan.

Gezien de specifieke doelstelling van een Development Center bieden wij volgende uitgebreide feedbackvormen aan:

 • Persoonlijke feedbacksessie met de deelnemer waarbinnen we uitgebreid ingaan op sterktes, ontwikkelpunten en leerpaden.
 • Driehoeksgesprek met deelnemer, HR en/of de leidinggevende om het ontwikkelingsadvies toe te lichten en in te gaan op de mogelijke leerpaden.

Ontwikkelingstraject

Om het ontwikkelingsadvies nadien concreet vorm te geven bieden we volgende mogelijkheden om u en de deelnemer hierin te ondersteunen.

 • Opmaken persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
 • Voeren van ontwikkelgesprekken met de deelnemer.
 • Ondersteunen door middel van een individueel coaching traject.