Toelichting over het Development Center


Net zoals bij een Assessment Center brengt een Development Center de sterktes en ontwikkelpunten van de deelnemers in kaart. Hoewel de onderliggende methodologie dezelfde blijft, verandert het perspectief waarin de evaluatie plaatsvindt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van competenties.

Doelstellingen

 • Ontdekken en ontwikkelen van de talenten van uw medewerkers
 • Bepalen van het potentieel binnen uw onderneming
 • Optimaliseren van een opleidingstraject
 • Stimuleren en motiveren van werknemers door middel van een loopbaanplan of Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
 • Heroriënteren van medewerkers binnen uw onderneming

Stappen van een Development Center

De stappen van een Development Center zijn in grote mate gelijklopend met deze van een Assessment Center.

Toch zijn er een aantal verschillen:

 • Groter aantal contactmomenten die de kandidaat aanmoedigen tot (zelf)reflectie
 • Afname van een motivatievragenlijst naast de persoonlijkheidsvragenlijst
 • Mogelijkheid om een 360° feedback in het programma te integreren

Deze extra stappen leiden tot een sterke focus op de motivatie en de mogelijke ontwikkelpaden van de kandidaat.

Het natraject is bij een Development Center dan ook van cruciaal belang:

 • De kandidaat verwerft tijdens een uitgebreid feedbackmoment een diepgaand inzicht in zijn sterktes en ontwikkelpunten
 • Vanuit de sterktes, het huidige potentieel en de motivatie van de kandidaat worden verschillende mogelijke ontwikkelpaden aangegeven, zowel naar de kandidaat als naar HR toe
 • De kandidaat en leidinggevende of HR bepalen samen met Berenschot de ontwikkelprioriteiten en vertalen deze indien gewenst in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Het POP formaliseert het engagement van de werknemer en de werkgever om bepaalde competenties te ontwikkelen en te versterken. Het POP vormt slechts het startsein van de ontwikkeling van een kandidaat. Daarom staat Berenschot u graag bij in het ontwikkeltraject door middel van coaching, training, 360° feedback, ...

Belangrijk bij een Development Center

Een goede inbedding van een Development Center in het beleid van uw organisatie is onontbeerlijk. Zowel het voor- als natraject zijn van belang. Wees duidelijk over de doelstellingen, het proces, de betrokkenen en de geïdentificeerde ontwikkelpistes. Waak over het verschil tussen evaluatie en ontwikkeling. Zorg voor helderheid.

Berenschot heeft ruime ervaring inzake procesbegeleiding. Wij geven dan ook graag verdere toelichting bij deze topics.