Toelichting over het Assessment Center


Een Assessment Center is een evaluatieproces om op methodische wijze aan de hand van psychotechnische en praktische, situatiegebonden oefeningen, met verscheidene beoordelaars (assessoren), de competenties van een kandidaat te meten en te beoordelen ten opzichte van een welbepaalde functie en werkomgeving. Deze methode laat toe het toekomstig gedrag en de slaagkans van de kandidaat te voorspellen, waarbij gedragscompetenties centraal staan. Deze methodiek kan ingezet worden voor een individu of voor een groep.

Doelstellingen

 • Een objectief oordeel van een onafhankelijke derde
 • Een professioneel advies omtrent de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie
 • De selectie van een kandidaat voor een specifieke functie
 • De interne doorgroei van een medewerker naar een bredere functie

Stappen van een Assessment Center

Stap 1: Analyse & intake

 • Onderzoeken van de vraagstelling
 • Kennismaking met de functie en de organisatie(cultuur)
 • Opstellen van een competentieprofiel: aan de hand van de Berenschot Competentiebank© of de competenties van uw organisatie
 • Voorstel van een op maat gemaakt assessmentprogramma, gebaseerd op de vereiste competenties (onze standaardprogramma's: timing, locatie, ...)
 • Vastleggen van de praktische afspraken
 • Uitsturen van een persoonlijke uitnodiging naar de kandidaat met een informatiebrochure

Stap 2: Assessment Center

 • Persoonlijke begeleiding van de kandidaat vanaf het onthaal t.e.m. het terugkoppelingsgesprek aan het einde van het assessment
 • Combinatie van diverse evaluatietools (persoonlijkheidsvragenlijst, simulatie-oefeningen zoals een rollenspel, een analyseoefening; capaciteitstests, diepte-interview...)
 • Meerdere assessoren zijn betrokken bij de evaluatie van de competenties

Stap 3: Analyse van de resultaten & rapportering

 • Telefonische feedback aan de opdrachtgever
 • Opstellen van een individueel assessmentrapport, met een helder geschiktheidsadvies en toelichting rond de persoonlijke positieve en aandachtspunten van de kandidaat

Stap 4: Debriefing

 • De opdrachtgever ontvangt het individueel assessmentrapport
 • De kandidaat heeft na afloop van de procedure recht op inzage van het assessmentrapport en een mondelinge toelichting ervan desgewenst in aanwezigheid van andere stakeholders