Assessments


Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van uw organisatie

Zijn uw medewerkers opgewassen tegen hun taken, zijn uw leidinggevenden effectief in hun rol? Het succes van uw organisatie staat of valt met het Human Resources beleid en de keuze van uw medewerkers. Zonder gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers behaalt u niet de verwachte resultaten.

In een snel veranderende wereld is het voor uw organisatie almaar belangrijker om de reële competentienoden en -behoeften te screenen en uw nieuwe en huidige medewerkers hierop de beoordelen en te begeleiden.

Voor het managen van uw human capital en talent zal u de optimale combinatie zoeken van beschikbare competenties, functie design en organisatienoden. Het in kaart brengen van talenten en de voortdurende ontwikkeling hiervan, helpt uw organisatie in vorm te houden en het beste uit uw medewerkers te halen.

Met Berenschot bent u in goede handen in dit optimalisatieproces van instroom en doorstroom van talent. Wij lichten u graag mondeling toe over onze troeven: maatwerk, objectiviteit en onafhankelijkheid, een helder en eenduidig advies, een warme en menselijke begeleiding van de kandidaat en onze snelle dienstverlening.

Assessment Center

Een Assessment Center is een evaluatieproces om op methodische wijze aan de hand van psychotechnische en praktische, situatiegebonden oefeningen, met verscheidene beoordelaars (assessoren), de competenties van een kandidaat te meten en te beoordelen ten opzichte van een welbepaalde functie en werkomgeving. Deze methode laat toe het toekomstig gedrag en de slaagkans van de kandidaat te voorspellen, waarbij gedragscompetenties centraal staan. Deze methodiek kan ingezet worden voor een individu of voor een groep.

Een individueel assessmentonderzoek bevat standaard de volgende onderdelen:

  • Capacitaire testen / Redeneertesten
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Assessmentoefeningen (postbak, rollenspel, ...)
  • Gestructureerd diepte-interview

Een assessmentonderzoek neemt doorgaans een hele dag in beslag. Wij vergelijken de competenties van de kandidaat met de benodigde functievereisten en stellen u een helder schriftelijke advies voor. Uiteraard kunnen wij u aan het eind van de assessmentdag al een mondelinge terugkoppeling geven.

Wij voorzien verschillende standaard assessmentformules naargelang de doelstelling en het niveau van de functie. Ontdek ze hier. U bent niet zeker welke formule het best bij u past? Of u hebt een specifieke vraagstelling in gedachten? Wij bekijken vrijblijvend hoe wij u best van dienst kunnen zijn en stellen met u een persoonlijk programma op.

Zie ook Rekrutering & Selectie.

Development Center: ontwikkeling van individu, team en organisatie

Het functioneren van uw medewerkers (kaderleden, leidinggevenden, projectleiders, directieleden) heeft volop uw aandacht. Zowel de individuele prestaties als de werking en resultaten van de teams moeten of kunnen beter volgens u. Dat kan! Berenschot biedt u verschillende formules: voor het individu, voor een team, voor de bredere organisatie. Wij inventariseren het verbeterpotentieel en komen met remediërende oplossingen.

Enkele voorbeelden:

  • Individuele coaching, training voor het verbeteren en ontwikkelen van potentieel
  • Verbetering van het functioneren van uw team (verantwoordelijkheden, conflicthantering, communicatie, ...)
  • Organisatie en job design: optimaliseren van uw organisatiestructuur en de rolverdeling
  • Advies inzake interne mobiliteit, talentmanagement, competentie-management
  • Workshops om de samenwerking in het algemeen en in een team in het bijzonder te verbeteren
  • Management- en leiderschapsontwikkeling

Net zoals bij een Assessment Center brengt een Development Center de sterktes en ontwikkelpunten van het individu in kaart. Hoewel de onderliggende methodologie dezelfde blijft, verandert het perspectief waarin het potentieel onderzoek plaatsvindt. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van competenties die nodig zijn voor een goede uitvoering van de job of voor een volgende stap in de loopbaan. Zowel gedurende de dag van het Development Center als aan het eind van de dag bespreken we onze bevindingen in een persoonlijk nagesprek met het individu.

In overleg met u kan een vervolgtraject worden uitgetekend in een Persoonlijk Ontwikkelplan. De kandidaat kan intern verder gecoached en opgevolgd worden, eventueel ondersteund door een externe coach.

Referenties & tarieven

Berenschot heeft met succes opdrachten uitgevoerd in de industrie, in de handel, dienstverlening en in de overheidssector voor profielen van verschillende niveau’s. Wij geven graag een mondelinge toelichting over de uitgevoerde opdrachten.

De tarieven die Berenschot hanteert hangen af van het niveau van het voorliggend profiel en zijn afhankelijk van de verkozen aanpak. Wij maken een offerte op maat waarin we op een transparante wijze alle informatie weergeven.