Opleiding Typologie van Jung

Meer weten over het gedrag van mensen en de besturingssoftware achter het gedrag kan veel bijdragen tot beter samenwerken. Nu de factor 'mens' nog steeds sterk aan belang wint, is TDI een uiterst waardevol instrument.

Samenwerking verbeteren met Type Dynamics Indicator®

Waarom deze thematiek?

Omgaan met collega’s, medewerkers, leidinggevenden, klanten, ... het is niet altijd even gemakkelijk. Zij doen en denken vaak anders dan wijzelf en dat is “lastig”.

Ons gedrag, onze manier van denken en voelen, zijn enkele factoren voor de affiniteit die we hebben voor iemand anders. Dat geldt zeker in de professionele omgeving, waarin we samen werken en samen doelen moeten nastreven. Het achterliggend systeem van ons gedrag - om in computertermen te blijven: 'onze programmering' - is behoorlijk goed te achterhalen. Daar zijn momenteel voldoende psychometrische instrumenten voor, die in handen van een ervaren begeleider, inzicht kunnen verschaffen in de achterliggende schema's en motivatoren van ons handelen en gedrag.

Weten welke processen er zich in de mens afspelen, weten waarom mensen iets doen of niet doen, weten waarom zij op een bepaalde manier reageren, ... kan ons veel helpen in onze contacten met anderen. Maar het kan ook helpen om een beter evenwicht te vinden in onszelf. Welnu, om onszelf en de ander te 'decoderen' bestaat een bijzonder instrument: Type Dynamics Indicator®.

Wat is TDI?

De TDI is een instrument dat de mensen helpt zichzelf beter te leren kennen via zelfrapportering: het verschaft inzicht in het denken, doen en handelen van zichzelf en van anderen. Daarnaast reikt de TDI inzichten aan over motivaties en mogelijke zelfontwikkeling. De TDI is gebaseerd op de theorie van Jung, verder uitgewerkt door Myers-Briggs en uiteindelijk uitgegroeid tot de meest gebruikte benadering ter wereld voor het begrijpen van persoonlijkheidsverschillen. Op basis van een combinatie van acht voorkeuren worden 16 persoonlijkheidstypes benoemd.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

U maakt in deze workshop kennis met de Type Dynamics Indicator (TDI), een hulpmiddel om te komen tot een nog betere communicatie.

Leerdoelstellingen tijdens deze workshop:

 • Uw persoonlijke effectiviteit verbeteren.
 • De TDI begrijpen en weten hoe u deze toepast in uw eigen organisatie.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na kennismaking met het tool ben je beter in staat:

 • Anderen te waarderen en op die manier individuele verschillen op een constructieve manier te benaderen.
 • Effectiever te communiceren met verantwoordelijken, collegae en ondergeschikten.
 • Groepswerk te verbeteren.
 • Interpersoonlijke en organisatorische problemen op te lossen.

Doelgroep

We richten ons tot die mensen die willen weten wat TDI kan inhouden voor zichzelf, hun organisatie, en die willen weten wat het effect van TDI op de organisatie kan zijn. De workshop zelf beleven is uiteraard de beste manier om de resultaten goed te kunnen inschatten. Wij denken met name aan HR-managers, leidinggevenden, personen die een belangrijke staffunctie waarnemen en iedereen voor wie communicatie essentieel is.

Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt (max. 10 personen) zodat aan de individuele behoeften van iedereen kan voldaan worden.

Programma (1 dag)

 • Introductie
  - Basispijlers van de theorie van Jung: de fundamentele mentale processen en energiestromen
 • Inzicht in de TDI: een zoektocht naar uzelf
 • Invullen van de TDI vragenlijst met onmiddellijke feedback omtrent uw TDI profiel:
  - Wat is uw bijdrage aan de organisatie?
  - Wat is uw stijl van leidinggeven?
  - Wanneer bent u op uw best?
  - Welke zijn uw bijzonderste karakteristieken volgens uw TDI voorkeur?
  - Hoe zien anderen u?
  - Welke zijn voor u mogelijke domeinen voor zelfontwikkeling?
 • Oefeningen met terugkoppeling, concrete toepassingen op volgende domeinen:
  - Teambuilding
  - Communicatie
  - Probleemoplossing

Plaats

Berenschot Belgium
Marcel Thirylaan 81
1200 Brussel

Prijs

€ 650,- exclusief BTW (21%)
Inschrijving van een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie 10% korting.

Deze prijs omvat: TDI vragenlijst, uitgebreid documentatiemateriaal, koffie, frisdrank en broodjeslunch.

Meer informatie