Opleiding Projectmatig Werken

Heb je ook opgemerkt dat er meer projecten worden opgestart dan met succes afgesloten worden? Toch starten we projecten op met de beste bedoelingen!

Waarom deze thematiek?

De projectaanpak is niet meer weg te denken in de hedendaagse organisaties. Naast de dagelijkse werkzaamheden blijkt het nodig om acties op touw te zetten voor het het verbeteren van deze werkzaamheden en de organisatie. De kwaliteit moet verbeterd worden, de veilgheid ook, processen moeten worden omschreven, een management informatiesysteem moet worden opgezet, het thuiswerken moet worden ingevoerd, ... de lijst is oneindig lang. De beproefde aanpak is die van het opzetten van een project.

Maar een project is geen garantie voor succes. Want een project wordt meestal uitgevoerd door de medewerkers (we willen deze terecht laten participeren, ...) die dat bovenop hun eigen werk doen, doelen zijn niet altijd duidelijk, de middelen en de interesse zijn soms niet toereikend, de projectleider heeft het te druk om alles op te volgen, enz. In meer dan de helft van de gevallen sterft een project een stille dood.

Met deze opleiding willen wij op praktische wijze de essentie van projectbeheer in kaart brengen aan de hand van projecten van de deelnemer zelf.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Projecten hebben twee kanten: de technisch-beheersmatige kant en de sociaal-dynamische kant. In deze opleiding wordt inzicht gegeven in beide kanten van het projectbeheer, gelijk verdeeld over de twee opleidingsdagen.

Voor alle fasen van het projectbeheer (de voorbereiding, het opstellen van een projectteam en een mijlpalen plan, het onderhouden van de projectvoortgang, het opleveren van de resultaten en het afronden en evaluaren van de werkzaamheden), maar ook voor de verschillende technische en sociaal-relationele aspecten, krijg je bruikbare informatie.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na de workshop heb je de sleutels in handen om projecten tot een goed einde te brengen.

Elke deelnemer wordt gevraagd een eigen project voor te stellen en de ontvangen theorie onmiddellijk toe te passen op dit project. Dus een grote “return on investment”!

Doelgroep

De workshop is bestemd voor diegenen die willen leren hoe je projecten leidt (projectleiders, change agents, HR medewerkers, lijnverantwoordelijken, ...).

Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt (max. 10 personen) zodat aan de individuele behoeften van iedereen kan voldaan worden.

Programma (2 dagen)

Sessie 1:

 • Definitie van een project
 • Beheren van een project
 • De projectfiche
 • Projectopvolging (opstart)

Sessie 2:

 • Profiel van een projectleider
 • Stakeholdersanalyse
 • Samenstellen van een team; de opstartmeeting

Sessie 3:

 • Projectopvolging (voortgang en nazorg)
 • Projectmeeting
 • Probleemoplossing

Sessie 4:

 • Leiderschap
 • Feedback gesprekken

Plaats

Berenschot Belgium
Marcel Thirylaan 81
1200 Brussel

Prijs

€ 1.100,- exclusief BTW (21%)

Deze prijs omvat: documentatiemateriaal, koffie, frisdrank en broodjeslunch.

Meer informatie