Opleiding Change

Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar ook gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel van de verandertrajecten levert echter niet het gewenste resultaat op. Fusies en overnames, nieuwe strategieën, reorganisaties of een herziening van processen; het bedenken ervan is één ding, de sterke doorvertaling ervan naar alle medewerkers voor een blijvende verandering wordt vaak onderschat.

Uit studies blijkt dat niet goed doordachte en niet goed gedragen veranderingen tot weerstanden leiden, zichtbare en onzichtbare, en uiteindelijk hun doel grotendeels missen. Anderzijds blijkt dat de vrees voor weerstand aanleiding kan geven tot het niet en te laat ingrijpen in de organisatie.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Wij verschaffen inzicht in een planmatige aanpak voor het doorvoeren van veranderingen, waarbij het inhoudelijke van de verandering gekoppeld wordt aan de vorm en de voorwaarden tot succes.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na de workshop weet u veranderingen aan te sturen want u hebt inzicht:

 • in de mechanismen en voorwaarden voor een succesvol change management
 • in de wijze waarop mensen veranderingen beleven en verwerken

Doelgroep

De workshop is bestemd voor diegenen die willen leren hoe je veranderingen moet aansturen (projectleiders, change agents, HR medewerkers, lijnverantwoordelijken, ...).

Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt (max. 10 personen) zodat aan de individuele behoeften van iedereen kan voldaan worden.

Programma (1 dag)

 • Inventaris en presentatie van de persoonlijke changeprojecten + analyse van de invloedsfactoren voor slagen / mislukken
 • Definitie van "change management"
 • De 5 leidende principes van verandermanagement
 • Toepassing van de principes op het eigen project; bespreking van de vragen
 • Inschatting van veranderrisico's (sponsor, organisatiecultuur, grootte van de verandering) + toepassing op het eigen project
 • Oefenen - participatiegraad bepalen
 • Het 5 stappen proces van change en de koppeling aan het "technisch" traject
 • Communicatie: plan opstellen, boodschappen formuleren, ...
 • Weerstanden overwinnen: inleiding
change_processopleiding

Plaats

Berenschot Belgium
Marcel Thirylaan 81
1200 Brussel

Prijs

€ 600,- exclusief BTW (21%)

Deze prijs omvat documentatiemateriaal, koffie, frisdrank en broodjeslunch.

Meer informatie