Opleiding Communicatie in crisistijden

Herstructurering, collectief ontslag, agressie-aanvallen, fusies en overnames, manifestaties, stakingen, sluitingen, incidenten, vervuilingen, het terugroepen van produkten, ... potentiële of reële crisissituaties gaan niet aan een onderneming voorbij! Een doordachte en voorbereidde communicatie maakt het de onderneming mogelijk het beheer ervan te optimaliseren, elke crisis betekent namelijk een gevaar maar houdt ook een opportuniteit in.

Na deze interactieve, praktische opleiding

 • bent u bekwaam uw directie te sensibiliseren voor de problematieken van crisissituaties
 • bent u in staat de potentiële crisissituaties in te schatten
 • kan u een communicatieplan ontwikkelen voor crisissituaties
 • kan u koelbloedig blijven in crisismomenten

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor: medewerkers, Managers en Directors in HR en Communicatie, leden van een directiecomité.

Het aantal deelnemers houden we bewust beperkt (max. 10 personen) zodat aan de individuele behoeften van iedereen kan voldaan worden.

Programma (1/2 dag)

 • Definitie van een crisis
 • Anticipatie:
  - Bedrijfsprofielen voor, tijdens en na een crisis
  - Sensibiliseren van het Directiecomité
  - "Issues", bedreigingen, urgenties en crisissen
  - Crisis Audit
  - De doelgroepen
  - Het belang van de media
 • De ontwikkeling van een communicatieplan voor crisissituaties
  - Is er een plan nodig?
  - Een plan in 10 dagen
  - Planning en uitvoering
 • Communicatie in de chaos
 • Testen en opleidingen
 • Case studies

Plaats

Berenschot Belgium
Marcel Thirylaan 81
1200 Brussel

Prijs

€ 300,- exclusief BTW (21%)

Deze prijs omvat: documentatiemateriaal, koffie en frisdrank.

Meer informatie