Subsidieregeling voor Vlaamse en Nederlandse bedrijven

Alleen ga je sneller, maar met zijn tweeën kom je verder; subsidie voor samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland

Steeds vaker wordt door bedrijven samengewerkt om innovaties te realiseren. Naast samenwerking met bedrijven uit je eigen land, kun je ook innoveren met bedrijven uit je buurland. Het programma CrossRoads2 INTERREG VA Vlaanderen-Nederland stimuleert samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse bedrijven.

Doel en doelgroep

Het doel van het CrossRoads2-programma is het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB/KMO-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het programma richt zich op technologische innovaties binnen de sectoren Hightech Systemen, Chemie en Materialen, AgroFood, Life Sciences & Health, Cleantech, Biobased Economy, Logistiek en Maintenance.

Het CrossRoads2-programma ondersteunt samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten met een subsidie. Het programma kent twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. Het eerste onderdeel staat momenteel open.

Haalbaarheidsstudies

Momenteel is het programma open voor projecten gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het betreft de haalbaarheid van een innovatieve toepassing van vernieuwende technologie of een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product, proces of dienst.

De haalbaarheidsstudie moet worden aangevraagd door een Vlaamse KMO-er of een Nederlandse MKB-er. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door een opdrachtnemer, waarbij:

  • indien de aanvrager is gevestigd in het Zuid-Nederlandse deel van het Programmagebied, dan dient de opdrachtnemer gevestigd te zijn in het Vlaamse deel van het Programmagebied.
  • indien de aanvrager is gevestigd in het Vlaamse deel van het Programmagebied, dan dient de opdrachtnemer gevestigd te zijn in het Zuid-Nederlandse deel van het Programmagebied.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000. Subsidiabele kosten betreffen kosten derden. Het uiteindelijke doel van het project is het opzetten van een innovatietraject in een latere fase. Bij een innovatietraject wordt samengewerkt tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland gericht op het demonstreren van een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.

Een voorbeeld

De automotive industrie vraagt zero defects aan hun toeleveranciers. Een producent van complete aandrijfsystemen komt hierdoor voor een uitdaging te staan. Om aan de groeiende eis van zero defects voor deze complexe, samengestelde producten te kunnen blijven voldoen is manuele handling en inspectie niet meer toereikend. Echter, er bestaan nog geen oplossingen om fouten in dergelijke producten te inspecteren. De producent van aandrijfsystemen heeft een ander bedrijf gevraagd om mee te denken over een oplosing. Het idee is de ontwikkeling van een zero defects 3D scanner voor de automotive-keten. Dit haalbaarheidsproject moet uitwijzen of het technisch en economisch haalbaar is om deze ontwikkeling te starten.

Deadline

Tot en met 29 juni 2018 kunnen projecten worden aangemeld.

Ziet u kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met Irma Oosterom-van Roest via (+31)30-291 6874 (secretariaat Berenschot Utrecht).