HR Trends 2017-2018

Hierbij treft u de uitkomsten aan van Performa’s onderzoek HR-Trends 2017-2018, het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland naar de inhoud van de HR-functie.

Dit boek bevat de meningen van 626 respondenten, op basis van vragen als:

  • Hoe is de HR-afdeling ingericht?
  • Welke taken vallen onder de HR-functie?
  • Welke beleidsthema’s spelen er momenteel?
  • Hoe anticipeert HR op nieuwe wetgeving?
  • Is er beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe ervaart HR de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.