1

HR Trends 2017-2018

2

Generaties en werk: vergelijkende studie

3

HRM in de praktijk

4

Eva Project

5

My Reward Benchmark by Berenschot

Steeds vaker wordt door bedrijven samengewerkt om innovaties te realiseren. Naast samenwerking met bedrijven uit je eigen land, kun je ook innoveren met bedrijven uit je buurland. Het programma CrossRoads2 INTERREG VA Vlaanderen-Nederland stimuleert samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse bedrijven.

Hierbij treft u de uitkomsten aan van Performa’s onderzoek HR-Trends 2017-2018, het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland naar de inhoud van de HR-functie. Dit boek bevat de meningen van 626 respondenten, op basis van vragen als:

  • Hoe is de HR-afdeling ingericht?
  • Welke taken vallen onder de HR-functie?
  • Welke beleidsthema’s spelen er momenteel?
  • Hoe anticipeert HR op nieuwe wetgeving?
  • Is er beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe ervaart HR de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Een beeld van de 3 generaties over zichzelf, de onderneming en hun werk.

De tops en flops van de HRM-praktijken van vandaag.

Meer informatie